تحویل اکسپرس

تحویل فوری و سالم محصول

پرداخت مطمئن

پرداخت از طریق درگاه معتبر

ضمانت کیفیت

تضمین بالاترین کیفیت محصولات

پشتیبانی

پشتیبانی تلفنی

طرح مرمت و باززنده سازی مجموعه عمارت وکیل سنندجشناسه محصول: 511482
موجود

طرح مرمت و باززنده سازی مجموعه عمارت وکیل سنندج

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 100000تومان

برچسب ها :

طرح مرمت و باززنده سازی مجموعه عمارت وکیل سنندج

طرح مرمت و باززنده سازی مجموعه عمارت وکیل سنندج

طرح مرمت و باززنده سازی مجموعه عمارت وکیل سنندج در قالب pdf(قابل کپی به word) در 278 صفحه

عمارت وکیل درمحله قطار چیان واقع شده است . این محله در قسمت جنوب غربی بافت قدیم سنندج واقع است،که از طرف غرب به خیابان فردوسی از طرف شمال به محله میان قلعه و ازجنوب به خیابان وکیل (کشاورز کنونی)محدود است.مساحت کل عمارت همراه با باغات آن در8/1 هکتار بوده است .این عمارت مجموعه اي بزرگ شامل یک بخش اصلی در وسط و قسمت هاي دیگر در پیرامون است.این مجموعه شامل 3 عمارت شمالی،مرکزي و جنوبی میباشد ،که در گذشته پیوسته بوده ولی اکنون از هم جدا شده اند و متعلق به 3 برادر وکیل الملک،وکیل الممالک و وکیل السلطان میباشد. در اطراف این مجموعه ، مسجد وکیل،بازار وکیل و حمام وکیلقرار دارد. در قسمت غربی این بنااصطبل و در اطراف بنا باغی که هم اکنون به پارك سپیدارتبدیل شده است.این مجموعه حدود 6700 متر مربع مساحت دارد،آب مصرفی این مجموعه از 2 قنات میانی (نزدیک خسرو آباد و کنار (اواسط خ آبیدر)تاسیسشده است. قسمت اصلی این مجموعه دراواخردوران زندیه توسط حاج محمد رشید بیگ وکیل ساخته و در دوران قاجاروپهلوي تغییرات متعدد و قابل توجهی در آن ایجاد کرده اند.ساختمان قدیمی به علل مختلف قبل از انقلاب تخریب شد اما با سعی و تلاش مالک آن ،با همان سبک قدیمی بازسازي شد. در واقع ساختمان مرکزي در حال حاضر 50 سال بیشتر قدمت ندارد چون کاملا تخریب شده و با همان پلان قدیم آنرا نو سازي کردند.عمارت شمالی یا عمارت وکیل الملک که در سال 1355 با همان سبک قدیم خود بازسازي شد در حال حاضر جدیدترین بخش مجموعه میباشد و دقیقا قرینه

عمارت وکیل السلطان است.

این مجموعه یک پروژه جامع و کامل به همراه متن، نقشه های کامل معماری، تصاویر اثر، آسیب شناسی اثر، طرح مرمت، طرح احیا و باززنده سازی  و ...می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

فصل اول

کلیات طرح 1

بیان مسئله تحقیق 1

هدف تحقیق 1

سوالات و فرضیه هاي تحقیق 4

واژه هاي کلیدي 4

روش تحقیق 5

محدودیت ها و مشکلات تحقیق 5

کلیات استان 6

1-1 استان کردستان 6

1-1-1 جغرافیاي استان کردستان 7

-2-1-1 پوشش گیاهی 8

-3-1-1 میزان بارش هاي سالیانه 8

-4-1-1 جغرافیاي تاریخی 9

-5-1-1 جغرافیاي انسانی 10

-2-1 شهرستان سنندج 14

-2-2-1 جغرافیاي تاریخی سنندج 14

-3-2-1 وجه تسمیه سنندج 15

-4-2-1 پیدایش هسته اولیه شهر 16

-5-2-1 ساختارهاي تاریخی شهر در دوره هاي مختلف 16

-6-2-1 ساختار کالبدي – فضایی شهر در دوره صفویه و قاجار 16

17 1320 – -7-2-1 ساختار کالبدي – فضایی شهر در سالهاي 1300

18 1340 – -8-2-1 ساختار کالبدي – فضایی شهر در سالهاي 1320

18 1357 – -9-2-1 ساختار کالبدي – فضایی شهر در سالهاي 1340

-10-2-1 ساختار کالبدي – فضایی شهر در سالهاي 1357 تا کنون

فصل دوم

شناخت و معرفی اثر 25

-1-2 محله قطار چیان 25

-2-2 مشخصات جغرافیایی بافت 27

-3-2 محور هاي دسترسی و حرکتی محله 27

-4-2 ارتباط فضایی با محلات همجوار 28

-5-2 عناصر تشکیل دهنده مرکز محله و نحوه استقرارآنها 28

-6-2 موقعیت قرار گیري مرکز اصلی و مراکز فرعی محله قطار چیان 29

-7-2 معرفی بنا 30

-1-7-2 موقعیت جغرافیایی مجموعه 30

-2-7-2 موقعیت عمارت وکیل در متون قدیمی 30

-3-7-2 توصیف بنا 31

-4-7-2 مجموعه عمارت وکیل 32

-5-7-2 عمارت وکیل الممالک 33

-6-7-2 عمارت وکیل الملک 34

-7-7-2 عمارت وکیل السلطان 34

-8-7-2 حمام وکیل 35

-9-7-2 مسجد وکیل 35

-10-7-2 موقعیت اثر و دسترسی هاي مجموعه 35

-11-7-2 توصیف معماري اثر 38

-12-7-2 مجموعه عکسهاي عمارت وکیل 40

-13-7-2 پلان ها ، نماها و مقاطع عمارت وکیل 40

-14-7-2 تجزیه و تحلیل معمارانه اثر 46

-8-2 بررسی تزیینات 53

-1-8-2 مصالح مورد استفاده در معماري سنندج 53

-2-8-2 بررسی تزیینات در مجموعه عمارت وکیل 54

-9-2 بررسی ویژگی هاي ساختاري اثر

-1-9-2 بستر بنا 64

-2-9-2 پی بنا 64

-3-9-2 دیوارهاي باربر و غیر باربر 65

-4-9-2 پوشش ها 67

-5-9-2 پر کننده ها 70

-6-9-2 چسباننده ها 71

-7-9-2 بررسی انواع قوسهاي بکار رفته در عمارت وکیل 72

-8-9-2 تحلیل نیرو در بخشی از سازه 77

-9-9-2 جداول ساختاري اثر 78

-10-2 بررسی ویژگی هاي تاریخی اثر 85

-1-10-2 مطالعه پیشینه تاریخی 85

-2-10-2 وجه تسمیه بنا 86

-3-10-2 تاریخچه خانواده وکیل 86

-4-10-2 مصاحبه با پسر وکیل السلطان 87

فصل سوم

ارزیابی آسیب شناسی و آسیب نگاري 89

-1-3 عوامل مخل داخلی 90

-2-3 شناسایی ارزشهاي نهفته در بنا 91

-3-3 ارزش هاي میراث فرهنگی در عمارت وکیل 95

ارزش هاي احساسی در عمارت وکیل 95

-هویت در ساختمان 96

-ارزش هاي فرهنگی 96

-قدمت بنا 96

-4-3 ارزش هاي معماري در مجموعه عمارت وکیل 96

-ارزش منظر شهري 97

-ارزش هاي کارکردي 98

- ارزش اقتصادي

-اصالت و یکپارچگی در عمارت وکیل 98

-اصالت در مجموعه عمارت وکیل 99

-اصالت طرح بنا 99

-اصالت مصالح 99

-یکپارچگی 100

-5-3 ارزیابی آسیب شناسی در مجموعه عمارت وکیل سنندج 100

-1-5-3 گزارش آسیب شناسی در حوزه ي معماري 102

-حذف ها و الحاقات 102

-مسدودن کردن بازشوها 102

-آسیب شناسی سازه 114

-اثر گذاري رطوبت 114

-اثر رطوبت برسقف و بام 114

اثر رطوبت بر دیوارها و ستون ها 115

رطوبت در پی ها و زیر زمین ها 116

رطوبت و کفسازي ها 116

رطوبت در فضاهاي داخلی 116

ترك 124

آسیب شناسی تاسیسات: 128

آسیب شناسی تاسیسات مکانیکی 128

شبکه لوله کشی آب مصرفی 128

شبکه جمع آوري و دفع فاضلاب ، آب باران و آبهاي سطحی 130

سیستم گرمایشی ، تعویضهوا و تهویه مطبوع 130

آسیب شناسی تاسیسات الکتریکی 131

آسیب شناسی فضا(عوامل آسیب رسان محیطی، اقلیمی و زیست محیطی 134

زمین لرزه و آسیب پذیري معماري 134

اثر باد بر بنا 135

اثر باد بر دیواره شمالی

12

آسیب شناسی در حوزه ي محوطه 140

آسیب نگاري 141

فصل چهارم

مبانی نظري طرح مرمت و استحکام بخشی 152

تعاریف 153

قوانین و دستورالعمل هاي حفاظت و مرمت یادمان هاي تاریخی 157

مبانی مداخله در وضع کالبدي مجموعه عمارت وکیل سنندج 167

اهداف کلان طرح 170

راهبرد هاي طرح 171

راهبردهاي هدف اول 171

راهبردهاي هدف دوم 172

سیاست ها 172

باززنده سازي و نمایش ساختارهاي عملکردي فعالیت هاي فرهنگی براي عموم 173

روش شناسی مبانی نظري و ارزش گذاري عمارت وکیل 174

دستور العمل هاي پیشنهادي 176

فصل پنجم

طرح مرمت و استحکام بخشی و تجدید ساختار 178

عملیات رفع خطر در مجموعه عمارت وکیل 180

طرح درمان و مرمت عمارت وکیل 181

طرح درمان دفع رطوبت در فضاهاي مختلف عمارت وکیل 182

طرح درمان براي آسیب هاي وارده در حوزه معماري 184

طرح درمان شاه نشین وکیل السلطان 184

طرح مرمت کفسازي در فضاي باز(حیاط) در عمارت وکیل 193

طرح درمان ایوان شرقی 196

طرح درمان ترکهاي موجود در ایوان عمارت وکیل 196

عملیات سبک سازي بام 198

عملیات دفع رطوبت نزولی از بام

استحکام بخشی پی عمارت وکیل 200

درمان آسیب هاي گیاهی 208

-روش هاي مکانیکی کندن گیاهان از ریشه 208

طرح درمان اتاق هاي نماي جنوبی از داخل حیاط 209

تعیین حریم 211

فصل ششم

طرح احیا 219

طرح احیاي مجموعه عمارت وکیل 219

مراحل انجام طرح احیا 221

برنامه ریزي طرح احیا 221

کاربري پیشنهادي 221

-شناخت طیف کاربران و نیازهاي آنان 222

-ارائه برنامه ي فیزیکی طرح 223

مکانیابی عملکردها و ارایه ي برنامه ي نهایی 225

طراحی تاسیسات مجموعه 237

فصل هفتم

نتیجه گیري 241

منابع و ماخذ 244

چکیده انگلیسی 246

 


پروژه کامل مطالعه، شناخت، آسیب شناسی ، طرح مرمت و احیاء قلعه کنگلو سواد کوه به صورت wordشناسه محصول: 510124
موجود

پروژه کامل مطالعه، شناخت، آسیب شناسی ، طرح مرمت و احیاء قلعه کنگلو سواد کوه به صورت word

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 100000تومان

برچسب ها :

پروژه کامل مطالعه، شناخت، آسیب شناسی ، طرح مرمت و احیاء قلعه کنگلو سواد کوه به صورت word

پروژه کامل مطالعه، شناخت، آسیب شناسی ، طرح مرمت و احیاء قلعه کنگلو سواد کوه به صورت word

پروژه کامل مطالعه، شناخت، آسیب شناسی ،طرح مرمت و احیاء قلعه کنگلو سواد کوه به صورت word در 360 صفحه

در پی کاوش، مطالعات ومقايسه هاي انجام پذیرفته در قلعه کنگلو، می توان استنباط کرد که این بنا ، قطعاً با توجه به شیوه های طاق زنی و سفالها ي بدست آمده در آن، مربوط به دوره ساسا نی است و هیچگاه در دوره اسلامی ازآن استفاده نشده است.

ساختمان اصلی بنا با پلان بیضوی خود زماني در سه طبقه احداث شده بود که در هر طبقه، دودیوارجداکننده در راستای شمالی جنوبی در میانه آن بنا گردید. از دیوارهای جداکننده در طبقه سوم تنها داغ و اثرآن ودر طبقه دوم بخشهایی از آنها برجای مانده است  با احداث دو دیوار مطروحه، در هر طبقه سه فضا ،يكي در وسط به شكل مستطيل و دو ديگر به شكل نيمدايره در دو طرف ایجاد شده است . دست يابي به فضا هاي نيمدايره بواسطه ورودي داراي آستانه صورت مي پذيرفت كه در طبقه دوم ورودي غربي سالم و ورودي شرقي از بين رفته است...

این پروژه به صورت یک فایل جامع و کامل به همراه مطالعه، شناخت، آسیب شناسی ،طرح مرمت و احیاء قلعه به همراه نقشه های کامل معماری بنا، گزارش کاوش های باستان شناسی، تصاویر، منابع و ماخذ و ...می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

                موضوع                                                     

صفحه

مقدمه

1

فصل اول : کلیات طرح   ..................................................................................

4

 • بیان مسئله..............................................................................................

5

 • اهداف تحقیق..........................................................................................

5

 • اهمیت موضوع تحقیق وانگیزش انتخاب آن..................................................

6

 • سوالات وفرضیه تحقیق.............................................................................

7

 • مدل تحقیق..............................................................................................

8

 • تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی..................................................

8

 • روش تحقیق............................................................................................

8

 • قلمرو تحقیق...........................................................................................

9

 • جامعه و حجم نمونه.................................................................................

10

 • محدودیت ها و مشکلات تحقیق.................................................................

10

فصل دوم : شناخت موقعیت جغرافیایی و تاریخی...............................................

11

2-1 شناخت موقعیت جغرافیایی و تاریخی استان مازندران  ..................................

12

2-1-1 موقعيت جغرافيايي مازندران  ......................................................................

12

2-1-2 وجه تسميه مازندران  ..................................................................................

15

2-1-3 تاريخچه اجمالي مازندران  ..........................................................................

16

2-1-3 -1 حكومتهاي محلي مازندران  ...................................................................

17

2-1-3-2  مازندران وقيامهاي مذهبي  ....................................................................

20

2-1-3-3  مازندران در عصر صفويه .......................................................................

22

2-1-3-4 پايان حكومتهاي محلي در مازندران  ......................................................

28

2-1-4 مازندران در دوران ساسانی  .........................................................................

 

 

الف

 

 

30

 

 

2-1-4-1 نگاهی اجمالی به تاريخ سلسله ساساني ..................................................

30

2-1-4-2  تحولات مازندران در دوره ساسانی  .......................................................

35

2-1-4-2 -1  نیمه اول دوره ساسانی .....................................................................

35

2-1-4-2 -2 نیمه دوم دوره ساسانی ......................................................................

37

2-1-4-2 -3 مازندران ساسانی و قرن اول هجری ..................................................

37

2-1-4-2 -4 سازمان سیاسی و اماکن باستانی سلسله ساساني در مازندران .............

38

2-1-4-2-5  دين درشاهنشاهي ساساني  ................................................................

43

2-2  شناخت شهرستان سوادکوه  .......................................................................

45

2-2-1  موقعيت جغرافيايي سواد كوه  ....................................................................

45

2-2-2  تاريخ سواد كوه  .........................................................................................

47

2-2-3  مراکز تاريخي و باستاني سوادكوه  ..............................................................

49

2-2-4 وجه تسميه سوادكوه  ..................................................................................

50

2-2-5  موقعیت جغرافيايي روستای کنگلو .............................................................

53

2-2-6  وجه تسمیه کنگلو  ....................................................................................

59

2-2-7  شناخت زمین شناسی منطقه سوادکوه   ......................................................

65

2-3  بررسي قلعه ها  ........................................................................................

70

2-3-1 تقسیم بندی استحکامات دفاعی سرزمین ایران ..............................................

70

2-3-1-1  دیوارها ، خندق ها و دروازه ها  .............................................................

71

2-3-1-2  غارها و قعله ها صخره ای غار مانند .......................................................

71

2-3-2  تقسیم بندی قلاع از لحاظ  موقعیت قرارگیری ............................................

72

2-3-2-1  قلعه های کوهستانی ...............................................................................

73

2-3-2-2  قلعه های دشتی یا جلگه ای ...................................................................

74

2-3-2-3  ربض .....................................................................................................

76

2-3-2-4  شارستان ................................................................................................

 

 

ب

78

2-3-2-5  ارگ یا حاکم نشین .................................................................................

79

2-3-2-6  شیوه های تسخیر قلاع و شهرها .............................................................

82

2-3-3  بررسي قلاع ساساني .................................................................................

99

2-3-4  قلعه های معروف استان مازندران و سمنان ................................................. 

113

فصل سوم : شناخت  قلعه كنگلو ............................................................................

118

3-1  شناخت تاریخی قلعه ................................................................................

119

3-1-1  شرح کاوش قلعه کنگلو و محوطه روستا تا قلعه  .......................................

119

3-1-1-1 شرح سفالهای مکشوف در محوطه روستا و داخل بنا  .............................

121

3-1-1-2 شرح کاوش  و خاکبرداری داخل قلعه  ...................................................

125

3-1-1-3 نتیجه گیری از كاوش فضاي داخلي وبيروني قلعه ...................................

135

3-1-2  دلایل ساسانی یا اوایل اسلامی بودن بنا ......................................................

137

3-1-2-1   آثار و سفال هاي مكشوفه از قلعه كنگلو  ..............................................

137

3-1-2-2  سبک به کار رفته در تاقها و  قوسهای بنا  ...............................................

139

3-1-2-3  آثار كاوش شده در مسير دسترسي به قلعه ويك قبرستان قديمي  .................

141

3-1-3   بناي کنگلو :  قلعه ، برج ديد باني ، يا  نيايشگاهي از عهد ساساني ؟ ........

143

3-2   شناخت معماری قلعه کنگلو  ....................................................................

150

3-2-1  شناخت فضاهای مختلف قلعه به روایت تصویر  ........................................

162

3-2-2  نقشه های معماری قلعه  .............................................................................

150

3-2-3  شناخت فضاهای معماری مختلف قلعه  ......................................................

162

3-2-3-1  ارگ قلعه  ............................................................................................

185

3-2-3-2  بازوهای متصل به قلعه  .......................................................................

189

3-2-3-3- برجهای توپر انتهای بازوها ....................................................................

192

3-2-3-4- فضای پلکانی شکل کاوش شده در کنار بازوی غربی ..........................

193

3-2-4  مقایسه تطبیقی با قلعه اسپهبد خورشید  ......................................................

194

3-2-5  مرمتهای انجام شده در قلعه  .......................................................................

205

3-2-5-1  مشکلات اساسی در هنگام اجرای عملیات مرمت قلعه ..........................

 

ج

 

 

 

205

3-2-5-2  گزارش مرمتهای انجام شده در سال 1386و 1387 ....................................

212

3-3  شناخت ساختار قلعه  ..............................................................................

212

3-3-1  دوره های ساخت و ساز و گسترش قلعه  ..................................................

212

3-3-2  مصالح شناسی قلعه  ...................................................................................

212

3-3-2-1 بررسی انواع مصالح بکاررفته در قلعه  ....................................................

212

3 -3-2-2 آناليز كمي و كيفي نمونه‌ها

219

فصل چهارم : آسیب شناسی قلعه کنگلو  ..............................................................

221

4-1 دسته بندي آسیب ها در قلعه کنگلو  ...........................................................

222

4-1-1 انواع آسیبهای قلعه  ....................................................................................

222

4 -1-2 علت تركهاي موجود در قلعه كنگلو ...........................................................

224

4-1-3 زلزله يكي از عوامل آسيب رسان مهم در قلعه كنگلو ...................................

226

4-1-4  بررسی  مصالح سنگ  ................................................................................

228

4-2  جداول آسيب شناسي قلعه كنگلو  .............................................................

242

فصل  پنجم : طرح مرمت قلعه کنگلو ......................................................................

280

5-1  مبانی نظری مرمت  .................................................................................

281

5-1-1 نگرشی بر تاریخ مرمت دراروپا ...................................................................

281

5-1-2  نظریه ها و شخصیت های مرمتی درجهان  .................................................

283

5-1-3 منشورهای بین المللی درباره مرمت  ...........................................................

286

5-1-3-1 منشور آتن  1931  ...............................................................................

287

5-1-3-2  منشور ونیز  1964  ...........................................................................

288

5-2 مراحل حفاظت و تضمين ادامه حيات بناهاي تاريخي  .................................

290

5-3  طرح مرمت قلعه کنگلو  ...........................................................................

293

5-3-1  طرح مرمت سنگهای فروریخته در کل بنا  .................................................

294

5-3-2  طرح مرمت تقویت پای پنجره های داخل ارگ  .........................................

296

5-3-3  طرح مرمت  استحکام بخشی دیواره باقیمانده طبقه فوقانی  .......................

299

5-3-4   مرمت قسمت ویران شده جنوبی ارگ قلعه  .............................................

 

د

 

 

303

5-3-5  طرح مرمت تقویت رویه دیواره های داخلی ارگ  .....................................

306

5-3-6  طرح مرمت قوسها  ....................................................................................

308

5-3-7  طرح دوخت ودوز دیواره داخلی ارگ به بدنه اصلی  .................................

310

5-3-8  طرح مرمت شکاف بازوی شرقی و ارگ قلعه  ...........................................

313

5-3-9   طرح مرمت نعل درگاه پنجره مسدود شده ضلع غربی ارگ  .....................

314

5-3-10    مرمت بندکشیهای بین سنگچینها  ..........................................................

317

5-3-11    مرمت سنگچینهای زيرپايه برجها  .........................................................

318

5-3-12  تثبیت اندودهای باقی مانده بر بدنه قلعه ..................................................

319

5-3-13  مرمت روی باروهای طرفین قلعه ............................................................

320

5-3-14  مرمت دیواره های قسمت پلکانی کاوش شده در کنار باروی غربی .........

323

5-3-15   رساندن آب به قلعه ...............................................................................

325

5-4 مصالح و ابزار لازم براي مرمت قلعه كنگلو ......................................................

326

5-5  مشکلات موجود برای مرمت قلعه کنگلو ........................................................

326

فصل ششم : طرح احیا و ساماندهی  ..................................................................... 

331

6-1 اهداف احیا  .............................................................................................

332

6-2 تمهيدات لازم برای احیای قلعه .................................................................. 

333

منابع و ماخذ  ..................................................................................................

341

چکیده انگلیسی..................................................................................................

343

صفحه عنوان انگلیسی..........................................................................................

344

پاورپوینت شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء کاروانسرای سبزعلیان بابلشناسه محصول: 508092
موجود

پاورپوینت شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء کاروانسرای سبزعلیان بابل

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 16000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء کاروانسرای سبزعلیان بابل

پاورپوینت شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء کاروانسرای سبزعلیان بابل

پاورپوینت شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء کاروانسرای سبزعلیان بابل در 78 اسلاید

پاورپوینت شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء کاروانسرای سبزعلیان بابل در 78 اسلاید می باشد. کاروانسرای سبز علیان مربوط به دوره قاجاریه و به عنوان یک بنای تاریخی در شهر بابل می شد. این مجموعه به عنوان یک پروژه جامع و کامل درباره کاروانسرای سبز علیان به همراه نقشه، عکس، معرفی شهر تاریخی بابل و ... می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

فصل اول:شناخت

مطالعات جغرافيايي

طبيعي و اکولوژيکي

پاورپوینت شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء خانه دکتر باخدا کرمانشناسه محصول: 507710
موجود

پاورپوینت شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء خانه دکتر باخدا کرمان

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 18000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء خانه دکتر باخدا کرمان

پاورپوینت شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء خانه دکتر باخدا کرمان

پاورپوینت شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء خانه دکتر باخدا کرمان در 61 اسلاید

پاورپوینت شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء خانه دکتر باخدا کرمان در 61 اسلاید می باشد. خانه دکتر باخدا  مربوط به دوره قاجاریه و به عنوان یک بنای تاریخی در شهر کرمان می شد. این مجموعه به عنوان یک پروژه جامع و کامل درباره خانه دکتر باخدا کرمان به همراه نقشه، عکس، معرفی شهر تاریخی کرمان و ... می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

معرفی شهر کرمان

پیش از اسلام

پس از اسلام

درباره کرمان

موقعیت بنا

بناهای تاریخی با ارزش در حومه خانه دکتر با خدا

مسیرهای دسترسی به بنا

درجه بندی معابر

انواع گذرها

دیاگرام آزاد فضاهای اولیه خانه

دکتر باخدا

دیاگرام آزاد فضاهای کنونی خانه دکتر باخدا

نقشه های معماری بنا

تاریخچه، وجه تسمیه و قدمت بنا

فنون ساخت و مصالح به کار رفته در بنا

عناصر تشکیل دهنده بنا

بررسی اقلیمی بنا

بررسی کالبد اصلی بنا و وضع موجود آن

ضوابط عرصه خانه دکتر باخد

پوشش کلنبو

پوشش کرمانی پوش

پوشش آهنگ

 

آسیب شناسی بنا

احیاء بنا

فضاهای مورد نیاز برای یک خانه هنر

ورودی

اطلاعات

آتلیه طراحی

نمایشگاه

سالن مطالعه

کتابخانه

کارگاه خوشنویسی

 

بخش مدیریت

 

 

بوفه

آبدارخانه

فضاهای دیگر

پلان معرفی فضاهای خانه هنر

نماهایی از ساختمان بعد از مرمت

 

 

 

 


پاورپوینت شناخت،طرح مرمت و احیاء خانه پوستی زاده همدانشناسه محصول: 507384
موجود

پاورپوینت شناخت،طرح مرمت و احیاء خانه پوستی زاده همدان

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 16000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت شناخت،طرح مرمت و احیاء خانه پوستی زاده همدان

پاورپوینت شناخت،طرح مرمت و احیاء خانه پوستی زاده همدان

پاورپوینت شناخت،طرح مرمت و احیاء خانه پوستی زاده همدان در 104 اسلاید

پاورپوینت شناخت، طرح مرمت و احیاء خانه پوستی زاده همدان در 104 اسلاید می باشد. خانه پوستی زاده مربوط به دوره قاجاریه و به عنوان یک بنای تاریخی در شهر همدان می شد. این مجموعه به عنوان یک پروژه جامع و کامل درباره خانه پوستی زاده به همراه نقشه، عکس، معرفی شهر تاریخی همدان و ... می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

¨مقدمه

پاورپوینت مطالعه،شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء خانه فاضلی ساریشناسه محصول: 507329
موجود

پاورپوینت مطالعه،شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء خانه فاضلی ساری

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 20000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت مطالعه،شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء خانه فاضلی ساری

پاورپوینت مطالعه،شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء خانه فاضلی ساری

پاورپوینت مطالعه،شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء خانه فاضلی ساری در 224 اسلاید

پاورپوینت مطالعه،شناخت، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء خانه فاضلی ساری در 224 اسلاید می باشد. خانه فاضلی مربوط به دوره قاجاریه و به عنوان یک بنای تاریخی در شهر ساریمی شد. این مجموعه به عنوان یک پروژه جامع و کامل دربارهخانه فاضلی ساری به همراه نقشه، عکس، تصاویر سه بعدی احیاء و تغییر کاربری بنا،معرفی شهر تاریخی ساری و ... می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

مطالعات كلي استان مازندران 

پاورپوینت طرح تفصیلی منطقه 2 تهرانشناسه محصول: 505604
موجود

پاورپوینت طرح تفصیلی منطقه 2 تهران

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 14000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت طرح تفصیلی منطقه 2 تهران

پاورپوینت طرح تفصیلی منطقه 2 تهران

پاورپوینت طرح تفصیلی منطقه 2 تهران

طرح تفصیلی منطقه ۲ تهران تهیه شده توسط مهندسین مشاور آرمانشهر به همراه ۱۰ جلد مطالعات طرح تفصیلی و گزارش اصلاحی آن به صورت پاورپوینت در 75 صفحه برای دانلود قرار داده شده است.

منطقه ۲ شهر تهران یکی از مناطق شمالیِ شهره ، که از جنوب به خیابان آزادی ، از شمال به محدوده قانونی شهر ، از شرق به بزرگراه چمران و مسیل درکه و از غرب به بزرگراه های اشرفی و جناح و مسیل فرحزاد ختم می شود . این منطقه ۴۷۶۳ هکتار مساحت و ۶۰۶۷۳۴ نفر جمعیت دارد .
این منطقه همچنین شامل ۱۴ محله می شود . ( محلاتی همچون آریاشهر ، طرشت ، برق آلستوم ، آزمایش ، …. )
طرح تفصیلی این منطقه توی سال ۱۳۸۲ توسط شرکت مهندسین مشاور سراوند تهیه شده است.

ده جلد مطالعات طرح تفصیلی منطقه ۲ تهران عبارتند از: کاربری زمین، سازمان فضایی و سیمای شهری، حمل و نقل و ترافیک، محیط زیست، جمعیتی و اقتصادی، مسکن، مالیه شهری، مدیریت شهری، طرح های بالادست، خلاصه مطالعات و جمع بندی، گزارش اصلاحی

فهرست مطالب گزارش طرح تفصیلی منطقه ۲ تهران :

ویژگی های منطقه (وضعیت موجود)

 • محدوده و وسعت
 • جمعیت
 • تقسیمات ( به تفکیک نواح ی و محلات برحسب محدوده ، وسعت و جمعیت)
 • پیشینه تغییرات محدوده و گسترش کالبدی
 • شاخص های اجتماعی – اقتصادی، کالبدی و… معرف منطقه
 • تحلیل وضعیت منطقه (SWOT) و مسایل اصلی

جایگاه منطقه در طرح جامع تهران ۱۳۸۵

 • چشم اندازهای طرح جامع و منطقه
 • اهداف توسعه طرح جامع و منطقه
 • راهبردهای توسعه طرح جامع و منطقه
 • جایگاه منطقه در سازمان فضایی طرح جامع

الگوی توسعه و سازمان فضایی منطقه

 • الگوی فضایی موجودمنطقه(سازمان فضایی منطقه وعناصراصلی آن)
 • الگوی توسعه منطقه و ارکان آن
 • سازمان فضایی پیشنهادی منطقه و عناصر اصلی آن
 • تقسیمات پیشنهادی منطقه (نواحی و محلات)
 • مراکز و محورها در سازمان فضایی پیشنهادی منطقه
 • هماهنگی الگوی توسعه منطقه با مناطق همجوار
 • جمعیت منطقه در افق طرح به تفکیک نواحی و محلات

شبکه معابر

 • اصول و مبانی نظام حرکت
 • مقایسه وضعیت موجود و آتی شبکه معابر منطقه
 • سطوح و نسبت اراضی اختصاص یافته به شبکه معابر و تاسیسات حمل و نقل
 • شبکه های حمل و نقل منطقه ۲

پهنه بندی استفاده از اراضی منطقه

 • مبانی و اصول پهنه بندی
 • ساختار پهنه بندی منطقه
 • مشخصات زیرپهنه ها
 • اراضی ذحیره توسعه و نوسازی شهری

کاربری ها و پهنه بندی استفاده از اراضی

 • مقایسه پهنه بندی با کاربری ها
 • کاربری ها و عملکردهای مجاز در پهنه ها
 • ابنیه و بافت های ارزشمند و تاریخی (محدوده و حریم آثار تاریخی باارزش)
 • کاربری های مهم و غیرقابل تغییر

خدمات

 • ساختار سلسله مراتب خدمات منطقه
 • برنامه تامین خدمات (به تفکیک فضای سبز و خدمات هفتگانه)
 • خدمات موجود و مورد نیاز به تفکیک محلات
 • کمبودهای خدماتی منطقه و نحوه تامین خدمات
 • نحوه تامین کمبودهای خدماتی و پوشش مراکز خدماتی منطقه

طرح های موضعی

 • عرصه های مداخله و ضرورت های آن
 • طرح های موضعی طرح جامع در منطقه ۲
 • طرح های موضعی پیشنهادی منطقه
 • مشخصات و شناسنامه طرح ها
 • اولویت بندی و تدقیق مراجع تهیه و تصویب طرح های موضعی
 • طرح های موضوعی منطقه ۲

بافت های فرسوده

 • مبانی و معیارهای تعیین محدوه بافت های فرسوده
 • محدوده بافت های فرسوده(بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری و محدوده های پیشنهادی مشاور)
 • شیوه های مداخله
 • اولویت های مداخله
 • وضعیت آتی بافت های فرسوده

طرح تفصیلی منطقه 1 شهر تهرانشناسه محصول: 505098
موجود

طرح تفصیلی منطقه 1 شهر تهران

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 14000تومان

برچسب ها :

طرح تفصیلی منطقه 1 شهر تهران

طرح تفصیلی منطقه 1 شهر تهران

طرح تفصیلی منطقه 1 شهر تهران در قالب pdf( قابل کپی به word) 

طرح تفصیلی منطقه 1 شهر تهران در قالب pdf( قابل کپی به word) و در 105 صفحه می باشد. طرح تفصیلی منطقه شهر تهران توسط معاونت شهرسازی و شهرداری شهر تهران تهیه شده است و شامل موارد زیر می باشد:

فصل اول: ویژگی های منطقه (وضعیت موجود)
در این بخش مشخصات کلی منطقه از جمله وسعت، جمعیت و پیشینه تحولات کلی منطقه وشاخص های اجتماعی، اقتصادی و کالبدی مورد بررسی قرار گرفته و در نهایت جدول فرصت و تهدید و نقاط قوت و ضعف(SWOT)و مسایل اصلی منطقه ارائه می شود. 
فصل دوم: جایگاه منطقه از طرح جامع تهران 1385
در این فصل، چشم اندازها، اهداف و راهبردها و سازما ن فضایی پیشنهادی طرح جامع با مواردمعادل در طرح توسعه شهری و الگوی توسعه منطقه یک مقایسه می گردد و تشابهات و مغایرت ها تعیین می گردد.
فصل سوم: الگوی توسعه و سازمان فضایی منطقه
در این بخش، الگوی توسعه منطقه شامل ارکان و عناصر اصلی، سازمان فضایی، ارتباط منطقه با مناطق همجوار، تقسیمات پیشنهادی منطقه و جمعیت منطقه در افق طرح به تفکیک نواحی و محلات ارائه می شود.
فصل چهارم: شبکه معابر
در این فصل، اصول و مبانی نظام حرکت، سلسله مراتب شبکه معابر، مقایسه شبکه معابر منطقه با شبکه طرح جامع و طرح ملاک عمل، مقایسه شب که معابر موجود و آتی و شبکه حمل و نقل عمومی مورد بررسی قرار می گیرد.
فصل پنجم: پهنه بندی استفاده از اراضی
در این بخش پهنه های پیشنهادی استفاده از اراضی با حداکثر رعایت دستورالعمل براساس آخرین پهنه های یک، دو و سه کدی اعلام شده، مشخص گردیده است . ضمن اینکه مشخصات پهنه ها و زیرپهنه ها و اراضی ذخیره توسعه و نوسازی شهری نیز ارائه می گردد.

فصل ششم: کاربری های پهنه بندی استفاده از اراضی
در این بخش، مقایسه پهنه بندی با کاربری های پیشنهادی ارائه می گردد . ابنیه تاریخی مصوب و پیشنهادی در منطقه و کاربری های مهم و غیرقابل تغییر نیز در این بخش تعیین گردیده است.
فصل هفتم: خدمات
در این بخش، ساختار سلسله مراتب خدمات (مراکز و محورهای خدماتی )، برنامه تامین خدمات (به تفکیک فضای سبز و خدمات هفتگانه )، خدمات موجود و مورد نیاز به تفکیک نواحی و محلات،کمبودهای خدماتی منطقه و نحوه تامین خدمات و نحوه تامین آن ها ارائه گردیده است.
فصل هشتم: طرح های موضعی
در این بخش عرصه های مداخله و ضرورت های آن در منطقه عنوان ش ده و با طرح جامع مقایسه می گردد. مشخصات و شناس نامه طرح های موضعی پیشنهادی و اولویت بندی و مراجع تهیه و تصویب هریک در این فصل ارائه می شود.
فصل نهم: بافت های فرسوده
مبانی و معیارهای تعیین محدوده بافت های فرسوده و محدوده های پیشنهادی مشاور در این بخش مورد بررسی قرار گرفته و با مصوبه شورایعالی و محدوده های طرح جامع مقایسه می گردد . شیوه های مداخله، اولویت بندی و وضعیت آتی بافت ها نیز از جمله مطالب عنوان شده در این فصل می باشد.


پاور پوینت مرمت و احیای عمارت مسعودیه تهرانشناسه محصول: 504807
موجود

پاور پوینت مرمت و احیای عمارت مسعودیه تهران

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 12000تومان

برچسب ها :

پاور پوینت مرمت و احیای عمارت مسعودیه تهران

پاور پوینت مرمت و احیای عمارت مسعودیه تهران

پاور پوینت مرمت و احیای عمارت مسعودیه تهران به همراه دو فایل word

پاور پوینت مرمت و احیای عمارت مسعودیه تهران به همراه دو فایل wordاز عمارت مسعودیه درباره معماری بنا،معرفی فضاهای بنا، تاریخچه بنا، آسیب شناسی بنا، معرفی تزئینات بنا، نقشه های کامل بنا، روند مرمت بنا و احیای بنا و ...

پاور پوینت این مجموعه در 41 اسلاید و ورد این مجموعه در 75 صفحه می باشد.

باغ عمارت مسعودیه بادستور مسعود میرزا حاکم اصفهان، ملقب به ظل‌السلطان فرزند ناصرالدین شاه پس از آقامحمد در ۱۲۹۵ ق، به سرکارگری رضا قلی خان (ملقب به سراج الملک) در زمینی به وسعت حدود ۴۰۰۰ مترمربع و مرکب از بیرونی (دیوان خانه) و اندرونی و دیگر ملحقات بنا شده است. در واقع نام این عمارت نیز برگرفته از نام مسعود میرزا به مسعودیه شهرت یافته است.

1. عمارت دیوانخانه
2. عمارت سفره‌خانه و حوضخانه
3. حیاط سیدجوادی
4. عمارت سیدجوادی
5. حیاط مشیری
6. عمارت مشیری
7. حیاط خلوت
8. عمارت حیاط خلوت
9. عمارت سردر (پیاده)
10. عمارت سردر کالسکه‌رو
11. باغ دیوانخانه
12. حیاط دیوانخانه


پاور پوینت مطالعه،آسیب شناسی ،طرح مرمت و احیاء محله میدان عباسعلی گرگانشناسه محصول: 501613
موجود

پاور پوینت مطالعه،آسیب شناسی ،طرح مرمت و احیاء محله میدان عباسعلی گرگان

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 20000تومان

برچسب ها :

پاور پوینت مطالعه،آسیب شناسی ،طرح مرمت و احیاء محله میدان عباسعلی گرگان

پاور پوینت مطالعه،آسیب شناسی ،طرح مرمت و احیاء محله میدان عباسعلی گرگان

پاور پوینت مطالعه،آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء محله میدان عباسعلی گرگان در 221 اسلاید

محله میدان عباسعلی گرگان یکی از شاخص ترین محلات بافت تاریخی گرگان را شکل داده و تجلی گاه گوشه ای از فرهنگ و هنر تمدن تاریخی مردمان این خطه است.

محله میدان در حال حاضر بخش انتهایی محور فرهنگی تاریخی بافت تاریخی گرگان را شکل می دهد و در انتهای راسته بازاری که از محله نعلبندان شروع شده و پس از گذشتن از محله ی سرچشمه و عبور از میان محدوده ی محله درب نو و دوشنبه ای به این مکان میرسد و با بررسی عکس هوایی و کروکی های تهیه شده، علی رغم خیابان کشی های رضاخانی و دیگر تغییرات غیر مسئولانه که در بافت تاریخی گرگان، این انسجام و یک دستی را خدشه دار کرده است، به این راحتی میتوان دریافت که این محله و گذرهای تجاری آن گلوگاهی کلیدی برای راسته بازار تاریخی شهر بوده اند. در محله میدان عمده فعالیتی که به چشم میخورد، فعالیت تجاری است.

این مجموعه یک فایل بی نظیر و جامع و کامل درباره مطالعه، آسیب شناسی، طرح مرمت و احیاء محله میدان عباسعلی گرگان در قالب power point و در 221 اسلاید می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

موقعیت جغرافیایی استان

مساحت و جمعیت استان

موقعیت جغرافیایی و تقسیمات کشوری گرگان

عوارض طبیعی

راه های ارتباطی

ویژگی های طبیعی

خصوصیات اقلیمی شهر گرگان

تنوع طبيعی گرگان

آب و هوا

بارش

درصد رطوبت نسبی

باد

موقعيت شهر گرگان و محله میدان

عکس هوايی محله ميدان

نـقشه ابنیه تاریخی گـرگـان

نـقشه تـفصیلی محله ميدان

شناخت

وجه تسمیه شهر استرآباد

شناخت محله میدان

موقعیت تاریخی

موقعیت مذهبی – فرهنگی

شناخت تاریخی

ساختار ارگانیک محله

ابنیه شاخص محله

محدوده طرح مورد مطالعه

نقشه کاربری

مسیرهای دسترسی

آسیب شناسی

تعریف آسیب شناسی

آسیب شناسی محله میدان

آسیب شناسی فرهنگی اجتماعی (غیر کالبدی)

آسیب شناسی کالبدی

آسیب های اقتصادی و حقوقی (غیر کالبدی)

آسیب شناسی ترافیکی و دسترسی (غیر کالبدی)

آسیب شناسی بصری و کالبدی

آسیب شناسی با تصویر

مبانی نظری

قطعنامه آتن

طرح مرمت

طراحی

طرح احیاء

منابع و ماخذ


برنامه ریزی راهبردی توسعه اجتماع محلی محله یوسف آباد تهرانشناسه محصول: 499719
موجود

برنامه ریزی راهبردی توسعه اجتماع محلی محله یوسف آباد تهران

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 18000تومان

برچسب ها :

برنامه ریزی راهبردی توسعه اجتماع محلی محله یوسف آباد تهران

برنامه ریزی راهبردی توسعه اجتماع محلی محله یوسف آباد تهران

برنامه ریزی راهبردی توسعه اجتماع محلی محله یوسف آباد تهران به صورت word 

فایل برنامه ریزی راهبردی توسعه اجتماع محلی یوسف آباد تهران به صورت word nv در 35 صفحه به عنوان یکی از بهترین و کامل ترین فایل درباره برنامه ریزی توسعه اجتماعی محله یوسف آباد تهران می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

مقدمه

1- معرفی محدوده مورد مطالعه و حوزه راهبردی

1-1- معرفی حوزهی راهبردی منطقهی 6 شهر تهران

2-1- معرفی حوزهی مورد مطالعه محلهی یوسف آباد

2- سنجش وضعیت محدوده مورد مطالعه )براساس اسناد فرادست، مطالعات میدانی و پرسشنامه(

2-1- مطالعات ویژگی های عمومی محله یوسف آباد

2-2- سازمان فضایی وضع موجود محله یوسف آباد

3- تحلیل مشکل یابی محله یوسف آباد

3-1-  تحلیل مشکلیابی محله یوسف آباد: تحلیل سوات

3-2- تحلیل مشکلیابی محله یوسف آباد: تحلیل پرسشنامه

3-3- تحلیل مشکل یابی محله یوسف آباد: بیانیه ی مشکلات

4-  مطالعه تجربه جهانی و انتخاب نظریه توسعه پایه محله یوسف آباد: اصول راهبردی توسعه اجتماع

محلی

4-1- مطالعه تجارت جهانی

4-2-  نظریه توسعه پایه پشتیبان برنامه ریزی محله یوسف آباد

5-  تحلیل جمعیت پذیری و تخمین نیاز به فضا در محله یوسف آباد

6- تدوین چشم انداز و بیانیه راهبرد محله یوسف آباد: چشمانداز، راهبردها، سیاست ها و برنامه های

موضعی و موضوعی

6-1- تدوین چشم انداز آرمانی محله ی یوسف آباد؛ افق1400

6-2- تدوین راهبردها، سیاست ها و برنامه های موضعی-موضوعی محله یوسف آباد

7- معرفی برنامه های موضعی محله یوسف آباد

7-1- برنامه موضعی 1: بازطراحی خیابان اسدآبادی به عنوان خیابان کامل

7-2- برنامه موضعی 2: طراحی مرکز محله یوسف آباد


تحلیل فضای شهری میدان حسن آباد تهرانشناسه محصول: 499340
موجود

تحلیل فضای شهری میدان حسن آباد تهران

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

تحلیل فضای شهری میدان حسن آباد تهران

تحلیل فضای شهری میدان حسن آباد تهران

تحلیل فضای شهری میدان حسن آباد تهران در قالب pdf  و در 45 صفحه

فایل تحلیل فضای شهری میدان حسن آباد تهران به عنوان یک پروژه کامل و جامع درباره یکی از قدیمی ترین میدان های شهر تهران می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

- تهران در گذر زمان

- تاریخچه حسن آباد

- موقعیت حسن آباد تهران

- تصاویر ماهواره ای تهران و میدان حسن آباد

- حسن آباد در بخش مرکزی تهران

- مجموعه نقشه های شهرسازی میدان حسن آباد تهران

-   نقشه های سه بعدی از میدان حسن آباد تهران

- بررسی و تحلیل نما و پاناروماهای میدان حسن آباد

- بررسی مسیرهای رفت و آمد

- بررسی فضای شهری

- بررسی عناصر لینچ در میدان حسن آباد

- بررسی تصاویر ذهنی مردم

- تحلیل فضای شهری

و تصاویر قدیم و جدید از تهران و میدان حسن آباد

 

 

 


برنامه ریزی راهبردی توسعه اجتماع محلی محله قلهک تهرانشناسه محصول: 499356
موجود

برنامه ریزی راهبردی توسعه اجتماع محلی محله قلهک تهران

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 18000تومان

برچسب ها :

برنامه ریزی راهبردی توسعه اجتماع محلی محله قلهک تهران

برنامه ریزی راهبردی توسعه اجتماع محلی محله قلهک تهران

فایل برنامه ریزی راهبردی توسعه اجتماع محلی محله قلهک تهران به صورت word  در 40 صفحه به عنوان یکی از بهترین و کامل ترین فایل درباره برنامه ریزی توسعه اجتماعی محلی محله قلهک تهران می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

فهرست منابع

برنامه ریزی توسعه اجتماع محلی محلۀ قلهک

مقدمه

1- معرفی محدوه مورد مطالعه و حوزه ی راهبردی محله قلهک

1-1- هدف

1-2- معرفی موقعیت منطقه 3

1-3- تاریخچه محله

1-4- مطالعات اجتماعی و جمعیتی به منظور آینده نگری جمعیتی و اقتصادی

1-5- مطالعات کالبدی

1-6- مطالعات محیط زیستی

1-7- مطالعات حمل و نقلی

1-8- مطالعات مدیریتی

1-9- پرسشنامه ساکنین

1-10- جمع بندی SWOT تصویری محله قلهک

2-  مشکل یابی محله قلهک بر اساس اسناد فرادست، مطالعات میدانی و پرسشنامه ها

2-1- هدف

2-2- روش کار

2-3-  بیانیه مشکلات محلۀ قلهک

3- مطالعه تجربه جهانی و انتخاب نظریه توسعه پایه: اصول راهبردی توسعۀ اجتماع محله ای قلهک

 3-1- رویکرد Eco 2 city

3-2- رویکرد LED

3-3- رویکرد سرمایه اجتماعی

4-  تدوین بیانیه چشم انداز برای محله قلهک در افق 10 ساله

4-1- هدف

4-2- کجا هستیم؟

4-3-  به کجا می رویم؟

4-4-کجا می خواهیم باشیم؟

 5- بیانیه اهداف و راهبردهای محله قلهک

5-1-  هدف

5-2- سیاست های طرح برای راهبردهای اولویت 1 در محله قلهک

6- سیاست گذاری و طراحی محله قلهک

6-1- هدف

6-2- ظرفیت تصرف

6-3- تدوین سیاست جمعیتی نهایی برای محله قلهک

6-4- سازمان فضایی پیشنهادی

6-5- برنامه اقدام برای محله قلهک

7- طراحی یک از پروژه های مطرح شده در برنامه )پیاده راه محله قلهک(

7-1- هدف

7-2- مختصات پیاده راه


پاورپوینت تحلیل فضای شهری میدان بهارستان تهرانشناسه محصول: 498779
موجود

پاورپوینت تحلیل فضای شهری میدان بهارستان تهران

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت تحلیل فضای شهری میدان بهارستان تهران

پاورپوینت تحلیل فضای شهری میدان بهارستان تهران

پاورپوینت تحلیل فضای شهری میدان بهارستان تهران در 55 اسلاید

فایل پاورپوینت تحلیل فضای شهری میدان بهارستان تهران در 55 اسلاید به عنوان یک مجموعه کامل و جامع درباره یکی از مهمترین و قدیمی ترین میدان های شهری تهران می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

فهرست:

- موقعیت میدان بهارستان

- عکس هوایی میدان بهارستان

- تاریخچه میدان بهارستان

- وقایع مهم میدان بهارستان

- ابنیه مهم میدان بهارستان

- تحلیل بدنه میدان بهارستان

- تحلیل کف میدان بهارستان

- تحلیل مبلمان میدان بهارستان

- تحلیل پوشش گیاهی میدان بهارستان

- تحلیل مسیر جوی وآب میدان بهارستان

- تحلیل فعالیت میدان بهارستان

- تحلیل رفتار میدان بهارستان

-تحلیل فضای شهری میدان بهارستان


مطالعه و مستندنگاری کاخ آغا محمدخان قاجار گرگانشناسه محصول: 496011
موجود

مطالعه و مستندنگاری کاخ آغا محمدخان قاجار گرگان

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 20000تومان

برچسب ها :

مطالعه و مستندنگاری کاخ آغا محمدخان قاجار گرگان

مطالعه و مستندنگاری کاخ آغا محمدخان قاجار گرگان

مطالعه و مستندنگاری کاخ آغا محمد خان قاجار گرگان به عنوان قدیمی ترین بنای قاجاری ایران در قالب word و در 84 صفحه

فایل مطالعه، مستندنگاری و مرمت کاخ آغا محمد خان قاجار گرگان در قالب word و در 84 صفحه به عنوان کامل ترین و جامع ترین پروژه درباره کاخ آغا محمد خان قاجار به عنوان قدیمی ترین بنای دوره قاجار در ایران می باشد. این فایل علاوه بر مطالعه، مستند نگاری و مرمت دارای نقشه های معماری بنا از قبیل پلان، نما، برش و نقشه های سه بعدی وضع موجود و سه بعدی باز سازی شده بنا در دوره های مختلف و عکس های بنا در وضع موجود و عکس های قدیمی بنا می باشد و شامل موارد زیر است:

فهرست

بخش اول: 

مطالعات و اتفاقات تاریخی سلسله قاجاریه     

ستاره دنباله دار و نوزاد بدون دنباله     

آقا محمدخان قاجار در سن سیزده سالگی     

مرگ جیران و مسافرت آقامحمدخان قاجار به استرآباد     

برتخت نشستن آقامحمدخان در مازندران    

چرا مردم بر آقامحمدخان شوریدند؟     

مذاکره برای کشتن آقامحمدخان قاجار     

بخش دوم    

مختصری از تاریخ استراباد از نگاه مورخین و جهانگردان     

دروازه های قلعه استراباد     

محله‌های استراباد     

دیوانخانه بزرگ نعلبندان استراباد     

عمارت سلیمان خانی     

میدان توپخانه و انبار توپخانه قورخانه استراباد     

تلگرافخانه استراباد     

انبار ذخیره و دیوانخانه استراباد     

عمارت کلاه فرنگی از بناهای استراباد در محله نعلبندان     

کلاه فرنگی و عمارت چهارفصل بدیع الزمان میرزا     

عمارت و باغ کنسولگری روس در محله نعلبندان     

بخش سوم   

سبک‌های هنر و معماری دوره قاجاریه     

نخستین مقطع سبک هنری قاجار: سلطنت فتحعلیشاه     

سلطنت محمدشاه و ناصرالدین شاه: دومین مقطع سبک هنری قاجار     ..

بخش چهارم     

مطالعات تاریخی و معماری دارالحکومه و عمارت آقامحمدخان گرگان     

توصیف فضای بافت دارالحکومه آقا محمد خانی      

نقشه مجموعه‌های حکومتی در گرگان     

توصیف معماری وضع موجود بنا     


پاور پوینت شناخت و تحلیل فضای شهری محله نارمک تهرانشناسه محصول: 494866
موجود

پاور پوینت شناخت و تحلیل فضای شهری محله نارمک تهران

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 14000تومان

برچسب ها :

پاور پوینت شناخت و تحلیل فضای شهری محله نارمک تهران

پاور پوینت شناخت و تحلیل فضای شهری محله نارمک تهران

پاور پوینت شناخت و تحلیل فضای شهری محله نارمک تهران در 126 اسلاید

پروژه شناخت و تحلیل فضای شهری محله نارمک تهران به عنوان یکی از محلات قدیمی تهران در قالب power point و در 126 اسلاید می باشد این فایل به عنوان یک فایل جامع و کامل درباره شناخت و تحلیل فضای شهری محله نارمک می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

فهرست

- بررسی پیشینه و زمینه

- بیان مساله

- طرح های فرادست

- چشم انداز طرح

- گروه های ذی نففع و ذی نفوذ در محدوده

- بررسی و پرسشنامه

- تدیون اهداف و چشم انداز مقدمانی

- معرفی شهر تهران

- معرفی منطقه 8

- معرفی ناحیه 2

- معرفی محله نارمک

- وجه تسمیه نارمک

- بررسی ساختار جمعیت در محله نارمک

- مطالعات اجتماعی

- بررسی مطالعات اقتصادی

- حمل و نقل منطقه

- شعاع دستری دبستان

- دسترسی فضای سبز

- دسترسی ورزشی

- دسترسی مذهبی

- کاربری ازاضی ناحیه

- کاربری اراضی محله

- تراکم ساختمان

بررسی ساختار وخصوصیات عمده مسکن ونحوه سکونت در محدوده

بررسی حوزه مداخله

- بررسی حوزه بلافصل

- بررسی خیابان های اصلی محله

- برزسی نمای مصالح 

- بررسی قدمت ابنیه

- بررسی تراکم جمعیتی

- بررسی خصوصیات فضایی خیابان شهید ثانی

-  بررسی خصوصیات فضایی خیابان دماوند

- بررسی ورودی های محله

- نشانه های موجود در محله

- سکانس بندی مسیر اصلی محله

- تقسیم بندی کوی ها و راه بین کوی ها

- بررسی نظام عملکردی محله

- تحلیل پرسشنامه ها و مصاحبه ها

- بررسی سرانه

- ماتریس ظرفیت

- ماتریس مطلوبیت

- تحلیل سوات swot

- تدوین چشم انداز

- راهبردها

- آلترناتیو طراحی 

- ضوابط و مقررات طرح(سواره، پیاده، بدنه ها و جداره ها، کف، پوشش گیاهی، نور، کاربری و فعالیت ها، مبلمان شهری، صوت، تقاطع ها و ...)

 


طرح توسعه و عمران (جامع) کلانشهر مشهد مقدسشناسه محصول: 494828
موجود

طرح توسعه و عمران (جامع) کلانشهر مشهد مقدس

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 9000تومان

برچسب ها :

طرح توسعه و عمران (جامع) کلانشهر مشهد مقدس

طرح توسعه و عمران (جامع) کلانشهر مشهد مقدس

طرح توسعه و عمران (جامع) کلانشهر مشهد مقدس در قالب pdf و در73 صفحه

پرژه طرح توسعه و عمران (جامع) کلانشهر مشهد مقدس در قالب pdf قابل کپی و در 73 صفحه.این پروزه به عنوان یک مجموعه جامع و کامل درباره طرح توسعه و عمران (جامع) کلانشهر مشهد مقدس می باشد و شامل موارد زیر می  باشد:

فهرست

- مقدمه

- ضرورت تعیین حوزه های برنامه ریزی کلانشهر مشهد

- جدول انواع اقامت و سهم آن در اسکان زائرین

- جدول سهم زائر در هفت حوزه شهری

- فصل اول حوزه شمال غربی

 جایگاه حوزه شمال غربی در حوزه بندی طرح جامع

زیر پهنه های حوزه شمال غربی

حوزه - - شمال غربی؛ حوزه ی توسعه نوین و خدمات برتر کلانشهری ( مراکزکار و فعالیت برتر )

گزاره - - های اساسی توسعه در حوزه شمال غربی

ضوابط و معیارهای برنامه ریزی جمعیت و مسکن در حوزه شمال غربی

جدول شماره 1 1 : ضوابط و معیارهای برنامه ریزی جمعیت و مسکن در حوزه شمال غربی

4 1 ضوابط و معیارهای کلان برنامه ریزی کاربری زمین در حوزه شمال غربی

تبیین شاخص های عمومی برنامه ریزی 

جدول شماره 3 1 : ترسیم حدودی توزیع تراکم های ساختمانی با میل به حداکثر در حوزه شمال غربی

جول شماره 6 1 : سهم جمعیت زائرو جمعیت مورد محاسبه برای مراکز اقامتی در حوزه شمال غربی

فصل دوم حوزه میانی غربی

 جایگاه حوزه میانی غربی در حوزه بندی طرح جامع

نقشه شماره 1 7 :جایگاه حوزه میانی غربی در حوزه بندی شهر مشهد

 زیر پهنه های حوزه میانی غربی

 حوزه  میانی غربی؛ حوزه ی سکونت و خدمات مکمل زیارت ( خرید گردشی، فراغتی، و...)

 گزاره های اساسی توسعه در حوزه میانی غربی

نقش و وظایف حوزه میانی غربی

ضوابط و معیارهای برنامه ریزی جمعیت و مسکن در حوزه میانی غربی

ضوابط و معیارهای کلان برنامه ریزی کاربری زمین در حوزه میانی غربی

جدول شماره 7 7 : سرانه های پیشنهادی شهروند و زائر در حوزه میانی غربی

تبیین شاخص های عمومی برنامه ریزی

جدول شماره 3 7 : ترسیم حدودی توزیع تراکم های ساختمانی با میل به حداکثر در حوزه میانی غربی

جدول شماره 6 7 : سهم جمعیت زائرو جمعیت مورد محاسبه برای مراکز اقامتی در حوزه میانی غربی

فصل سوم حوزه جنوب غربی

جایگاه حوزه جنوب غربی در حوزه بندی طرح جامع :

نقشه شماره 1 3 : جایگاه حوزه جنوب غربی در حوزه بندی شهر مشهد

زیر پهنه های حوزه جنوب غربی

حوزه - - جنوب غربی؛ کیفیت سکونت و بهره مندی پایدار از ارزشهای طبیعی

گزاره - - های اساسی توسعه در حوزه جنوب غربی

نقش و وظایف حوزه جنوب غربی

ضوابط و معیارهای برنامه ریزی جمعیت و مسکن در حوزه جنوب غربی

ضوابط و معیارهای کلان برنامه ریزی کاربری زمین در حوزه جنوب

سرانه های پیشنهادی شهروند و زائر در حوزه جنوب غربی

تبیین شاخص های عمومی برنامه ریزی

ترسیم حدودی توزیع تراکم های ساختمانی با میل به حداکثر در حوزه جنوب غربی

سهم جمعیت زائرو جمعیت مورد محاسبه برای مراکز اقامتی در حوزه جنوب غربی

فصل چهارم حوزه مرکزی

جایگاه حوزه مرکزی در حوزه بندی طرح جامع :

نقشه شماره ۰ 1 : جایگاه حوزه مرکزی در حوزه بندی شهر مشهد

زیر پهنه های حوزه مرکزی

حوزه - - مرکزی؛ حوزه تشرف و زیارت

گزاره های - - اساسی توسعه در حوزه مرکزی

نقش و وظایف حوزه مرکزی

ضوابط ومعیارهای برنامه ریزی جمعیت و مسکن در حوزه مرکزی

ضوابط و معیارهای کلان برنامه ریزی کاربری زمین در حوزه مرکزی

سرانه های پیشنهادی شهروند و زائر در حوزه مرکزی

تبیین شاخص های عمومی برنامه ریزی

ترسیم حدودی توزیع تراکم های ساختمانی با میل به حداکثر در حوزه مرکزی

سهم جمعیت زائرو جمعیت مورد محاسبه برای مراکز اقامتی در حوزه مرکزی

فصل پنجم حوزه میانی شرقی

جایگاه حوزه میانی شرقی در حوزه بندی طرح جامع :

نقشه شماره 1 0 : جایگاه حوزه میانی شرقی در حوزه بندی طرح جامع مشهد

زیر پهنه های حوزه میانی شرقی

حوزه میانی شرقی؛ حوزه ی خدمات و درگاه ورود به حوزه زیارت

گزاره های اساسی توسعه در حوزه میانی شرقی

نقش و وظایف حوزه میانی شرقی

ضوابط ومعیارهای برنامه ریزی جمعیت و مسکن در حوزه میانی شرقی

ضوابط و معیارهای کلان برنامه ریزی کاربری زمین در حوزه میانی شرقی

تبیین شاخص های عمومی برنامه ریزی -

ترسیم حدودی توزیع تراکم های ساختمانی با میل به حداکثر در حوزه میانی شرقی

سهم جمعیت زائرو جمعیت مورد محاسبه برای مراکز اقامتی در حوزه میانی شرقی

فصل ششم حوزه شمال شرقی

نقشه شماره 1 0 : جایگاه حوزه میانی شرقی در حوزه بندی طرح جامع مشهد

زیر پهنه های حوزه شمال  شرقی

حوزه میانی شرقی؛ حوزه ی خدمات و درگاه ورود به حوزه زیارت

گزاره های اساسی توسعه در حوزه شمال  شرقی

نقش و وظایف حوزه شمال  شرقی

ضوابط ومعیارهای برنامه ریزی جمعیت و مسکن در حوزه شمال شرقی

ضوابط و معیارهای کلان برنامه ریزی کاربری زمین در حوزه شمال شرقی

تبیین شاخص های عمومی برنامه ریزی -

ترسیم حدودی توزیع تراکم های ساختمانی با میل به حداکثر در حوزه شمال شرقی

سهم جمعیت زائرو جمعیت مورد محاسبه برای مراکز اقامتی در حوزه شمال شرقی

فصل هفتم حوزه جنوب شرقی

زیر پهنه های حوزه جنوب شرقی

حوزه میانی شرقی؛ حوزه ی خدمات و درگاه ورود به حوزه زیارت

گزاره های اساسی توسعه در حوزه جنوب شرقی

نقش و وظایف حوزه جنوب شرقی

ضوابط ومعیارهای برنامه ریزی جمعیت و مسکن در حوزه جنوب شرقی

ضوابط و معیارهای کلان برنامه ریزی کاربری زمین در حوزه جنوب شرقی

تبیین شاخص های عمومی برنامه ریزی -

ترسیم حدودی توزیع تراکم های ساختمانی با میل به حداکثر در حوزه جنوب شرقی

سهم جمعیت زائرو جمعیت مورد محاسبه برای مراکز اقامتی در حوزه جنوب شرقی


پروژه تحلیل فضای شهری چهارراه ولیعصر تهران به صورت wordشناسه محصول: 493150
موجود

پروژه تحلیل فضای شهری چهارراه ولیعصر تهران به صورت word

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 20000تومان

برچسب ها :

پروژه تحلیل فضای شهری چهارراه ولیعصر تهران به صورت word

پروژه تحلیل فضای شهری چهارراه ولیعصر تهران به صورت word

پروژه تحلیل فضای شهری چهارراه ولیعصر تهران به صورت word در 200 صفحه

پروژه تحلیل فضای شهری چهارراه ولیعصر تهران در قالب word و در 200 صفحه می باشد. این مجموعه به عنوان یک مجموعه کامل و جامع و بی نظیر درباره تحلیل فضای شهری چهارراه ولیعصر تهران می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

مقدمه

فصل اول چارچوب تحقيق

-1-1 بيان مسئله

-2-1 اهداف تحقيق

-3-1 فرضيات تحقيق

-4-1 ضرورت تحقيق

-5-1 انگيزه تحقيق

-6-1 روش تحقيق

-7-1 محدوديت ها و مشكلات تحقيق

فصل دوم مباني نظري تحقيق

-1-2 نظريات نظريه پردازان

-1-1-2 كاميلوسيته

-2-1-2 لوييس مامفورد

-3-1-2 راب كرير

-4-1-2 جين جيكوب

-5-1-2 كوين لينچ

-6-1-2 گوردون كالن

-7-1-2 ادموند بيكن

-2-2 مفاهيم اساسي تحليل فضا

-1-2-2 نياز

-2-2-2 فعاليت

-3-2-2 رفتار

-4-2-2 محيط

-5-2-2 تصوير ذهني

-6-2-2 فضا

-7-2-2 فضاهاي عمومي و خصوصي

-8-2-2 فضاهاي شهري

-9-2-2 توقعات

-1-9-2-2 توقعات عام

-2-9-2-2 توقعات موضوعي

-3-9-2-2 توقعات موردي

-4-9-2-2 توقعات موضعي

-10-2-2 كيفيت هاي فضايي

-1-10-2-2 كيفيت هاي عنصر

-2-10-2-2 كيفيت هاي بين عناصر

-3-10-2-2 كيفيت رابطه عنصر خاص با ديگر عناصر(نقش و زمينه)

-11-2-2 نما

-12-2-2 مبلمان شهري

-1-12-2-2 تعريف مبلمان شهري

-2-12-2-2 كاربردهاي مبلمان شهري

-3-2 ابعاد فرهنگي اجتماعي و روانشناختي فضاهاي شهري

-1-3-2 راحتي

-2-3-2 آسودگي

-4-3-2 حضور غيرفعال در فضا

-4-3-2 حضور فعال در فضا

-5-3-2 كشف

فصل سوم وضع موجود چهارراه وليعصر

-1-3 موقعيت چهارراه وليعصر

-2-3 تاريخچه

-3-2 وضع اجتماعي - اقتصادي

-1-3-3 خصوصيات اجتماعي اقتصادي مراجعين به چهارراه

-2-3-3 تراكم جمعيت در زمان هاي مختلف

-3-3-3 ويژگي هاي رفتاري و اعمال شهروندان و وسايل نقليه

-4-3 فعاليت و كاربري

-5-3 سيماي كالبدي - فضايي

-1-5-3 بافت

-2-5-3 بناها و فضاهاي مهم و تأثير گذار بر چهارراه

-3-5-3 بدنه و نما

-4-5-3 كف

-5-5-3 مبلمان شهري

-6-5-3 ديد و منظر

-6-3 تصوير ذهني

فصل چهارم تحليل و ارائه پيشنهادات و طرح نهايي

-1-4 تحليل مطالعات اجتماعي - اقتصادي

-2-4 تحليل مطالعات كاربري زمين

-3-4 تحليل مطالعات سيماي كالبدي - فضايي

-1-3-4 تحليل بافت

-2-3-4 تحليل بدنه و نما

-3-3-4 تحليل كف

-4-3-4 تحليل مبلمان شهري

-5-3-4 تحليل ديد و منظر

-4-4 تحليل وضع ترافيكي

-5-4 پيشنهادات و طرح نهايي

-1-5-4 پيشنهادات مربوط به كاربري ها

-2-5-4 پيشنهادات مربوط به كف سازي ها

-3-5-4 پيشنهادات مربوط به مبلمان هاي شهري

-4-5-4 پيشنهادات مربوط به بدنه ها و نماها

-6-5-4 طرح هاي 3بعدي فضاي طراحي شده


مطالعه و طرح راهبردی بافت فرسوده شهر ارومیهشناسه محصول: 492928
موجود

مطالعه و طرح راهبردی بافت فرسوده شهر ارومیه

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 18000تومان

برچسب ها :

مطالعه و طرح راهبردی بافت فرسوده شهر ارومیه

مطالعه و طرح راهبردی بافت فرسوده شهر ارومیه

پروژه مطالعه و طرح راهبردی بافت فرسوده شهر ارومیه در قالب pdf (قابل کپی به word)  در 176 صفحه

مجموعه مطالعه و طرح راهبردی بافت فرسوده شهر ارومیه در قالب pdf (قابل کپی به word) در 176 صفحه می باشد این مجموعه به عنوان کامل ترین و جامع ترین فایل درباره طرح راهبردی بافت فرسوده ارومیه می باشد و شامل متن، نقشه، جدول، تصاویر، نمودار، جدول سوآت،طرح راهبردی و... می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

فهرست

نمودار فرآیند مطالعات راهبردی بافتهای فرسوده شهر ارومیه

موقعیت جغرافیایی شهر ارومیه

حریم شهر

مراحل گسترش کالبد شهر ارومیه

مناطق و نواحی تعریف شده مطابق طرح جامع

نوع خاک در منطقه ارومیه

تراکم خالص شهر ارومیه

تراکم ناخالص شهر ارومیه

کاربری اراضی مطابق طرح جامع

کاربری اراضی پیشنهادی طرح تفصیلی

کاربری اراضی درطرح تفصیلی و وضع موجود

نواحی تعریف شده مطابق طرح تفصیلی

میانگین تراکم ساختمانی

درجه بندی شبکه رفت وآمد(وضع موجود)

درجه بندی معابر پیشنهادی طرح تفصیلی

سازمان کالبدی

درجه بندی حرائم آثار تاریخی

قیمت زمین آزاد

نحوه توزیع بافت های فرسوده

کاربری اراضی در بافت های فرسوده

نحوه توزیع کاربری اراضی در بافت های فرسوده

بافت قدیم

محدوده محلات بافت قدیم مطابق محله بندی طرح جامع

ساختار کالبدی بافت قدیم شهر ارومیه در سال 1312

کاربری اراضی واحدهای ساختمانی در بافت قدیم

عمر واحدهای ساختمانی در بافت قدیم

مصالح نمای واحدهای ساختمانی در بافت قدیم

اسکلت واحدهای ساختمانی در بافت قدیم

تفکیک واحدهای ساختمانی در بافت قدیم

تراکم ساختمانی در بافت قدیم

سطح اشغال در واحدهای ساختمانی در بافت قدیم

تعداد طبقات واحدهای ساختمانی بافت قدیم

مالکیت واحدهای ساختمانی در بافت قدیم

توزیع فضایی آثار با ارزش تاریخی

ارزش بصری واحدهای ساختمانی در بافت قدیم

ارزش تاریخی واحدهای ساختمانی در بافت قدیم

کیفیت واحدهای ساختمانی در بافت قدیم

ساختار ارتباطی در بافت قدیم

الگوی دسترسی

وضع موجود پارکینگ

شبکه توزیع برق

شبکه فاضلاب

شکل گیری فضاهای تجاری

فضاهای با ارزش

محل قرارگیری گره ها در بافت قدیم

محل قرار گیری نشانه ها در بافت قدیم

توالی بصری در خیابان امام

توالی بصری در خیابان مدنی

الگوی دسترسی سواره و پیاده در بافت قدیم

الگوی دسترسی سواره و پیاده در بافت قدیم

بافت فرسوده میانی

موقعیت جغرافیایی بافت فرسوده میانی

موقعیت بافت های فرسوده میانی در منطقه بندی طرح جامع

کاربری اراضی در بافت میانی

کیفیت بنا در بافت میانی

قدمت بنا در بافت میانی

اسکلت ساختمان در بافت میانی

تراکم واحدهای ساختمانی در بافت میانی

سطح اشغال واحد های ساختمانی در بافت میانی

درجه بندی شبکه ارتباطی بافت میانی

بافت های فرسوده حاشیه ای

موقعیت جغرافیایی بافت های فرسوده حاشیه ای(طرزیلو)

موقعیت جغرافیایی بافت های فرسوده حاشیه ای (کشتارگاه و اسلام آباد 1)

محدوده کشتارگاه و اسلام آباد1

بافت های فرسوده حاشیه ای (وکیل آباد واسلام آباد 2)

محل استقرارگروههای قومی درمنطقه اسلام آباد 1 وکشتارگاه

کیفیت بنا دربافت بیرونی

قدمت بنا دربافت فرسوده حاشیه ای

تراکم واحدهای ساختمانی دربافت بیرونی

اسکلت ساختمان دربافت بیرونی

سطح اشغال واحدهای ساختمانی در بافت بیرونی

کاربری اراضی دربافت بیرونی

شبکه ارتباطی موجوددرمحدوده اسلام آباد 1 وکشتارگاه

خطوط اتوبوسرانی دربافت فرسوده حاشیه ای (اسلام آباد 2 ووکیل آباد)

تجزیه و تحلیل

مورفولوژی بافت فرسوده قدیم

ساختاراصلی بافت قدیم

تعیین ابنیه ماندگار

نحوه ارتباطی عناصرتاریخی(ارتباط سواره)
نحوه ارتباطی عناصرتاریخی(ارتباط پیاده)

منظر عینی

منظرذهنی

کیفیتهای بصری

کیفیتهای فضایی

تحلیل سازمان ادراکی

حوزه بندی فعالیتها

ایمنی و امنیت

سیمای بافت در شب

حضور اقشار

نظام فعالیتها

تحلیل یکپارچه

مورفولوژی بافت فرسوده میانی

تحلیل بافت های فرسوده میانی

تحلیل بافت های فرسوده حاشیه ای

مورفولوژی بافت فرسوده حاشیه ای

تحلیل بافت های فرسوده حاشیهای (طرزیلو)
تحلیل بافت های فرسوده حاشیه ای(کشتارگاه واسلام آباد 1 )

تحلیل بافت های فرسوده حاشیه ای(وکیل آباد واسلام آباد 2)

تحلیل بافت های فرسودهحاشیه ای (دیگاله)
ارائه راهبرد

راهبرد کالبدی بافت فرسوده قدیم

راهبرد عملکردی-فعالیتی بافت فرسوده قدیم

راهبرد ادراکی-بصری بافت فرسوده قدیم

راهبرد ارتباطی بافت فرسوده قدیم

راهبرد بافت فرسوده میانی

راهبرد عملکردی فعالیتی بافت فرسوده قدیم

راهبرد ادراکی بصری بافت فرسوده میانی

راهبرد ارتباطی بافت فرسوده میانی

راهبرد بافت فرسودهحاشیه ای (طرزیلو)
راهبرد بافت فرسوده حاشیه ای(اسلام آباد 2 و کشتارگاه)

راهبرد بافت فرسوده حاشیه ای(اسلام آباد 2 وکیل آباد)

راهبرد کالبدی بافت فرسوده حاشیه ای

راهبرد عملکردی فعالیتی بافت فرسوده حاشیه ای

راهبرد ارتباطی بافت فرسوده حاشیه ای

فرآیند و محصولات مورد انتظار

فرایند تعریف پروژه های طراحی شهری

وزن داده های موثر جهت شناسایی پتانسیل و محدودیتهای مداخله در بافت فرسوده

ضریب اهمیت دادهها پس از ترکیب و وزندهی متغیرهای مسئولین و مشاور

اولویت بندی شاخصه ها براساس میزان مداخله

حوزه های 21 گانه دارای قابلیت مداخله بالا

برآورد میزان مشارکت در کل عرصه مطالعاتی

نمونه پرسشنامه های توزیع شده در بین ساکنین

خلاصه نتایج بدست آمده از پرسشنامه های توزیع شده در بین ساکنین

نمونه پرسشنامه های توزیع شده در بین سرمایه گذاران و تعاونی ها

خلاصه نتایج حاصل شده از پرسشنامه های توزیع شده در بین سرمایه گذاران و تعاونی ها

نمونه پرسشنامه های توزیع شده در بین مسئولان

خلاصه نتایج حاصل شده از پرسشنامه های توزیع شده در بین مسئولان

نمونه پرسش نامه های توزیع شده در بین واحدهای مسکونی

مشارکت های پیشنهادی به ساکنان حوزه های دارای اولویت مداخله

مشارکت های انتخابی ساکنان حوزه های دارای اولویت مداخله

مشارکت های انتخابی ساکنان حوزه های دارای اولویت مداخله بر روی نقشه

نتایج نظر سنجی از ساکنان حوزه ها

تحلیل مشارکت مردم در بخش مسکن حوزۀ اولویت دار مداخلۀ به تفکیک

حوزۀ اولویت دار تعریف پروژه های طراحی شهری

مشخصات حوزۀ اولویت دار تعریف پروژه های طراحی شهری

نمونه معرفی پروژه های طراحی شهری

فرایند برنامه ریزی

پالایش کاربری ها

اصلاح شبکه معابر

هزینه های تملک به تفکیک کاربری

برآورد هزینه های ساخت و بهره برداری مستحدثات

برآورد هزینه ها و درآمدها با احتساب تورم

 


پاورپوینت ساماندهی و ارائه الگوی مسکن در محله جویباره اصفهانشناسه محصول: 492034
موجود

پاورپوینت ساماندهی و ارائه الگوی مسکن در محله جویباره اصفهان

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 9000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت ساماندهی و ارائه الگوی مسکن در محله جویباره اصفهان

پاورپوینت ساماندهی و ارائه الگوی مسکن در محله جویباره اصفهان

 پاورپوینت ساماندهی و ارائه الگوی مسکن در محله جویباره اصفهان در 64 اسلاید

پروژه ساماندهی و ارائه الگوی مسکن در محله جویباره اصفهان در 64 اسلاید می باشد این مجموعه به عنوان یک مجموعه کامل درباره ساماندهی وارائه الگوی مسکن در محله جوباره اصفهان می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

مقدمه

موقعیت محدوده مورد مطالعه در شهر

خصوصیات کالبدی محله جویباره

بررسی علل رها شدن بافت قدیم جویباره

ضرورتهای اجرای طرح احیاء و بهسازی محور فرهنگی تاریخی جویباره

اهداف طرح

موقعيت محور تاريخی فرهنگی گردشگری جويباره 

بررسی اقدامات صورت گرفته

کف سازی

نورپردازی

منار ساربان

ساماندهی اطراف منار ساربان

منار چهل دختران

 

ساماندهی اطراف منار چهل دختران

الگوی مسکن مشارکتی جویباره

موقعیت محل پروژه

دلایل انتخاب محل پروژه

نقشه وضع موجود

سرانه کاربری ها

ریزدانگی

پاورپوینت مرمت و آسیب شناسی حمام خان کاشانشناسه محصول: 491599
موجود

پاورپوینت مرمت و آسیب شناسی حمام خان کاشان

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 14000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت مرمت و آسیب شناسی حمام خان کاشان

پاورپوینت مرمت و آسیب شناسی حمام خان کاشان

پاور پوینت مرمت و آسیب شناسی حمام خان کاشان به همراه نقشه های معماری آن در 100 اسلاید

حمام خان کاشان به عنوان یکی از قدیمی ترین و زیباترین حمام های شهر کاشان در دوره زندیه می باشد . این پروژه در قالب پاور پوینت و در 100 اسلاید تهیه شده است و به عنوان یکی از بهترین و کامل ترین مجموعه درباره معرفی و شناخت و آسیب شناسی این حمام می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

فهرست

فصل اول:شناخت جغرافیایی

موقعیت ارتباطی

شرایط آب و هوایی کاشان

زمین شناسی کاشان

فصل دوم:شناخت تاریخی

 معرفی شهرستان کاشان

وجه تسمیه کاشان

مذهب و زبان

تاریخچه حمام

فصل سوم:موقعیت قرارگیری بنا

 نقشه موقعیت کلی بنا

کاربری فضاهای پیرامون بنا

فصل چهارم:شناخت بنا

نوع بهره برداری ازبنا

معرفی فضاها همراه با نقشه ها

تزیینات به کار رفته در بنا

تاسیسات بنا

عناصرالحاقی بنا

شناخت مواد و مصالح به کار رفته

 فصل پنجم:نیارش بنا

فصل ششم:آسیب شناسی بنا


پاورپوینت طرح جامع زاهدان، ویرایش بهمن 1395شناسه محصول: 491601
موجود

پاورپوینت طرح جامع زاهدان، ویرایش بهمن 1395

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 12000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت طرح جامع زاهدان، ویرایش بهمن 1395

پاورپوینت طرح جامع زاهدان، ویرایش بهمن 1395

پاور پوینت طرح جامع (توسعه وعمران) زاهدان، ویرایش بهمن 1395 در 65 اسلاید 

فایل پاورینت طرح جامع (توسعه وعمران) زاهدان، ویرایش بهمن 1395 در 65 اسلاید به عنوان جدیدترین و به روز ترین طرح جامع شهر زاهدان می باشد که توسط اداره کل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان تهیه شده است و شامل موارد زیر می باشد:

فهرست

فرآیند تدوین مطالعات بازنگری طرح جامع شهر زاهدان(راهبردی-ساختاری)

چشم انداز

اهداف کلان

مسائل و مشکلات استراتژیک شهر

بررسی عوامل درونی و بیرونی عوامل جغرافیایی و اقلیمی(قوت)

بررسی عوامل درونی و بیرونی عوامل جغرافیایی و اقلیمی(ضعف)

بررسی عوامل درونی و بیرونی عوامل جغرافیایی و اقلیمی(فرصت)

بررسی عوامل درونی و بیرونی عوامل جغرافیایی و اقلیمی(تهدید)

بررسی عوامل درونی و بیرونی عوامل جمعیتی و اجتماعی(قوت)

بررسی عوامل درونی و بیرونی عوامل جمعیتی و اجتماعی(ضعف)

بررسی عوامل درونی و بیرونی عوامل جمعیتی و اجتماعی(فرصت)

بررسی عوامل درونی و بیرونی عوامل جمعیتی و اجتماعی(تهدید)

بررسی عوامل درونی و بیرونی نظام استقرار فعالیت ها و خدمات برتر  (با سطح عملکردی شهری و فراشهری)

الگوی کلی ساختار توسعه فضایی (مضمون و شکل توسعه)

بررسی دیدگاه‌ها و پیشنهادات طرح های جامع پیشین

گرایشات توسعه در وضع موجود شهر زاهدان

الگوی توسعه شهر زاهدان

الگوی عمومی کاربری زمین و فضا

الگوی استخوانبندی شبکه‌ی ارتباطی و حمل و نقل

الگوی کلی فضای سبز و باز شهری

الگوی کلی تراکم (توده و فضای شهری)

الگوی کلی مناظر اصلی و طبیعی شهر

الگوی کلی تقسیمات شهری

الگوی کلی سلسله‌مراتب توزیع تسهیلات و خدمات رفاهی

الگوهای کلی پدافند غیرعامل و مدیریت بحران

جمع بندی ساختار اصلی شهر زاهدان در طرح های جامع پیشین  و پیشنهاد طرح جامع پیش رو

تدوین الترناتیوهای موجه الگوی ساختاری و انتخاب الگوی ساختاری بهینه

بر آورد کمبود و اراضی قابل برنامه ریزی در محلات شهر

مجموع سرانه های شهر

كمبود خدمات محله اي- ناحيه اي -منطقه اي-شهري فراشهري

تهیه طرح ها و برنامه های عمرانی شهر

تراکم جمعیت ناخالص پیشنهادی

منـطـقــه1، 2، 3، 4، 5

تیپ بندی پیشنهادی  معابر شهر زاهدان

شبکه معابر پیشنهادی

شبکه معابر طرح مصوب

نحوه استفاده از اراضی پیشنهادی

مقایسه محدوده پیشنهادی و محدوده مصوب

نحوه استفاده از اراضی پیشنهادی

نحوه استفاده از اراضی پیشنهادی مصوب

محدوده های پیشنهادی و منطقه بندی کاربری اراضی در حریم

پهنه بندی اراضی حریم پیشنهادی

پهنه بندی اراضی حریم پیشنهادی مصوب

مقایسه حریم شهر

 

 


پاورپوینت درباره Good distribution practices & Good storage practices (شیوه های توزیع خوب و شیوه های ذخیره سازی خوب)شناسه محصول: 491495
موجود

پاورپوینت درباره Good distribution practices & Good storage practices (شیوه های توزیع خوب و شیوه های ذخیره سازی خوب)

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 14000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت درباره Good distribution practices & Good storage practices (شیوه های توزیع خوب و شیوه های ذخیره سازی خوب)

پاورپوینت درباره Good distribution practices & Good storage practices (شیوه های توزیع خوب و شیوه های ذخیره سازی خوب)

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد اسلاید : 41 اسلاید

قسمتی از متن .ppt :

 

 

 

 

شیوه های توزیع خوب و شیوه های ذخیره سازی خوب
Good distribution practices
&
Good storage practices

اهداف

حفظ خصوصیات کمی
حفظ خصوصیات کیفی

مطابق با اصول :
GDP  GMP   GSP

(روش های صحیح توزیع)GDP
" روش های صحیح توزیع " قسمتی از سیستم تضمین کیفیت می باشد که اطمینان می دهد کیفیت محصولات دارویی با کنترل و نظارت کافی و از طریق چندین فعالیت در طول فرایند توزیع حفظ می گردد.
(روش های صحیح انبار داری)GSP
" روش های صحیح انبارداری" قسمتی از سیستم تضمین کیفیت می باشد که اطمینان می دهد کیفیت محصولات دارویی در حین نگهداری و انبارش به حد کافی کنترل و نظارت می شود.

Quality Assurance تضمین کیفیت دارو
تضمین کیفیت یک مفهوم گسترده است که موضوعات منفرد یا جمعی موثر بر کیفیت محصول را در بر می گیرد. این مفهوم در برگیرنده ی تمامی اقداماتی است که هدف آن اطمینان از کیفیت مورد نیاز محصول از تولید تا مرحله مصرف آن می باشد

Quality System سیستم کیفیت
یک سازماندهی مناسب و مشخص می باشد که شامل ساختار سازمانی ، روشها ، فرایندها ، منابع و همچنین شامل عملیات سازمان یافته مورد نیازی است که اطمینان کافی ایجاد کند ، یک محصول یا خدمات ارائه شده با نیاز های کیفی مطابقت دارد.

Standard operation procedures روش کار استاندارد SOP
برنامه عملیاتی مکتوب و تایید شده است که برای روش های اجرایی کار با مسئولیت های مشخص تدوین می شود.

Validation اعتبار سنجی
عمل تایید و مستند سازی فرایند با روش و شیوه ای خاص به نحوی که به طور مستمر منجر به حصول نتایج مورد انتظار می گردد.


پاورپوینت مرمت و احیای کاروانسرا و گرمابه مجموعه سعدالسلطنه قزوینشناسه محصول: 491155
موجود

پاورپوینت مرمت و احیای کاروانسرا و گرمابه مجموعه سعدالسلطنه قزوین

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 8000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت مرمت و احیای کاروانسرا و گرمابه مجموعه سعدالسلطنه قزوین

پاورپوینت مرمت و احیای کاروانسرا و گرمابه مجموعه سعدالسلطنه قزوین

پاورپوینت مرمت و احیای کاروانسرا و گرمابه مجموعه سعدالسلطنه قزوین در 75 اسلاید

مجموعه سعدالسلطنه که در سعد آباد قزوین قرار دارد، در دوران قاجار و به دستور سعدالسلطنه، حاکم وقت شهر، بنا شده است. این مجموعه عظیم معماری شامل بناهای مهمی جون بازار، کاروانسرا، گرمابه و سراها می‌باشد که همگی به سبک معماری دوران قاجار بنا شده‌اند. لکن پر اهمیت‌ترین بخش این مجموعه تاریخی همان کاروانسرای سعدالسلطنه است که گرمابه رضوی را در دل خود نهان داده است.

این مجموعه در قالب power point و در75 صفحه می باشد و یک مجموعه کامل و جامع درباره مرمت و احیای بنا می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

 • مطالعات کلی 
 • پیشینه تاریخی قزوین و مجموعه سعدالسلطنه
 • مناطق اصلی شهر 
 • بافت شهری قزوین در دوره های تاریخی متعدد 
 • بافت مناطق تاریخی 
 • مجموعه سعدالسلطنه 
 • کاروانسرای سعدالسلطنه 
 • نقشه شهر قزوین در دوره های مختلف 
 • تاریخ مکانی بنای سعد السلطنه 
 • معرفی مجموعه 
 • بررسی کالبدی بنا 
 • شناسایی محدوده بنا 
 • بررسی کالبدی بنا 
 • دسترسی‌ها
 • بررسی های معماری بنا 
 • گرمابه رضوی 
 • موقعیت گرمابه نسبت به کاروانسرا 
 • معرفی فضاهای بنا
 • ترکیب فضای خشک و تر 
 • نما و پلان گرمابه 
 • تزینات ورودی بنا 
 • آسیب شناسی بنا 
 • گرم‌خانه 
 • خزینه آب 
 • تعریف مقرنس 
 • انواع 
 • تاق قوسی 
 • ارائه برنامه مرمتی 
 • ارائه نمونه کاربری باگرمابه 
 • منابع 

طرح تفصیلی منطقه 5 تهرانشناسه محصول: 491167
موجود

طرح تفصیلی منطقه 5 تهران

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 20000تومان

برچسب ها :

طرح تفصیلی منطقه 5 تهران

طرح تفصیلی منطقه 5 تهران

طرح تفصیلی (الگوی توسعه) منطقه 5 شهر تهران در قالب pdf، قابل کپی به word و در 204 صفحه

پروژه طرح تفصیلی (الگوی توسعه) منطقه 5 شهر تهران در قالب pdf که قابل کپی به word و در 204 صفحه می باشد. این مجموعه یک مجموعه کامل و جامع درباره طرح تفصیلی (الگوی توسعه) منطقه 5 تهران می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

فهرست

فصل اول: نتايج مطالعات و تحليل ها

-1 تحولات گذشته، وضع موجود و ويژگي هاي منطقه

سابقه تحولات وگسترش كاربري منطقه

كاربري هاي وضع موجود اراضي منطقه

ويژگي هاي عمده منطقه

خلاصه

جمع بندي ونتيجه گيري

-2 مسائل و مشكلات منطقه

مشكلات كالبدي

مشكلات برنامه ريزي وطرح ريزي

مشكلات ارتباطي وعبوري

خلاصه

جمع بندي ونتيجه گيري

-3 محدوديت ها و امكانات منطقه

محدوديت ها

امكانات

خلاصه

جمع بندي ونتيجه گيري

-4ظرفيت ها، گنجايش، جهات و حدود توسعه منطقه

ظرفيت پذيري جمعيتي منطقه

جهات توسعه

حدودتوسعه

خلاصه

جمع بندي ونتيجه گيري

-5 سازمان فضايي موجود منطقه

-6 مباني و معيارهاي طرح ريزي كالبدي

ساخت شهر از ديدگاه كريستوفر الكساندر

شانديگار 1951 ازلوكوبوزيه

 برازيليا Lucio Costa  

مباني نظري فراغت و طبقه بندي گذرن اوقات فراغت در شهر تهران

اهداف وراهبردهاي خاص به منظورحصول به چشم اندازارائه شده درخصوص هويت بخشي

اهداف وراهبردهاي خاص به منظورحصول به چشم اندازارائه شده درخصوص توسعه غيرپيوسته

اهداف وراهبردهاي خاص به منظورحصول به چشم اندازارائه شده درخصوص توسعه فعاليت هاي گردشگري

اهداف و راهبردهاي خاص به منظور حصول به چشم انداز ارائه شده در خصوص ارتقاء كيفيت محيط

جمع بندي ونتيجه گيري چشم انداز،اهداف وراهبردها

-9 جمع بندي و مقايسه سناريوهاي مختلف و ارزيابي آنان

سناريوی 1

سناريوي 2

سناریوی 3

جمع بندي ونتيجه گيري

-10 الگوي توسعه پيشنهادي

-11 خلاصه، جمع بندي و نتيجه گيري نهايي


پاورپوینت تحلیل فضای شهری مرکز محله کلپا همدانشناسه محصول: 490893
موجود

پاورپوینت تحلیل فضای شهری مرکز محله کلپا همدان

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 8000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت تحلیل فضای شهری مرکز محله کلپا همدان

پاورپوینت تحلیل فضای شهری مرکز محله کلپا همدان

پاورپوینت تحلیل فضاهای شهری مرکز محله کلپا همدان در 230 اسلاید

این فایل حاوی مطالعه بسیار کامل و قوی در زمینه تحلیل شکل و فضاهای شهری - نمونه، مرکز محله کلپا می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 230 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته است. دانشجویان برنامه ریزی و طراحی شهری می توانند از این مطالعه به عنوان نمونه بسیار عالی برای درک شناخت و طراحی فضای شهری استفاده کنند - در صورت تمایل می توانید این محصول را از فروشگاه خریداری و دانلود نمایید.

فهرست
مرکز محله (میدان محلی)
مرکز محله کلپا
تحلیل مرکز محله کلپا بوسیله نمایانگرها
1-فضا
محصوریت
هماهنگی و سبزینگی فضا و مزیت
یکپارچگی جداره ها
خط آسمان و هندسه
swot فضا
2-زمینه
هویت
ماندگاری
خوانایی
شخصیت
swot زمینه
3-کارکرد
ایمنی
امنیت
سازگاری و هماهنگی کاربری ها
نفوذپذیری
انعطاف پذیری
رنگ تعلق
سرزندگی قرارگاه های رفتاری
عدالت
swot عملکرد
4-ریخت
کاربری ها
ویژگی های بافت
وضع شبکه ارتباطی
سلسله مراتب دسترسی
swot ریخت
5-اجتماع
ارتباط بین مردم و فضا
قلمرو عمومی و زندگی اجتماعی
امنیت و ایمنی
قابلیت دسترسی
swot اجتماع
6-منظر
محصوریت
نفوذپذیری بصری
تنوع بصری
سیمای افقی و عمودی
swot منظر

 

طرح منظر شهری خاک سفید تهرانشناسه محصول: 490846
موجود

طرح منظر شهری خاک سفید تهران

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

طرح منظر شهری خاک سفید تهران

طرح منظر شهری خاک سفید تهران

طراحی منظر شهری خاک سفید تهران در قالب pdf قابل کپی به word  در 540 صفحه و 5 جلد

دانلود طرح منظر محله باغ شاطر تهران به طور کاملشناسه محصول: 490856
موجود

دانلود طرح منظر محله باغ شاطر تهران به طور کامل

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

دانلود طرح منظر محله باغ شاطر تهران به طور کامل

دانلود طرح منظر محله باغ شاطر تهران به طور کامل

دانلود طرح منظر محله باغ شاطر تهران به طور کامل در قالب pdf و قابلیت کپی به word در 420 صفحه

طراحی منظر محله باغ شاطر واقع در منطقه یک تهران توسط مهندسین مشاور طراحان بافت و معماری تهیه شده است. این مجموعه در قالب  pdf که قابلیت کپی شدن به word را دارد دارای14 فایل و 420 صفحه ودر 4 بخش می باشد

فهرست مطالب طرح منظر محله باغ شاطر تهران:

جلد اول: طرح منظر محله باغ شاطر: مرحله اول- مطالعات و تحلیل

مقدمه:

مطالعات پایه

معرفی اجمالی محدوده طرح و موقعیت آن در منطقه، ناحیه و تقسیم بندی محلات موجود

مطالعه روند شکل گیری بافت محله (از لحاظ تغییرات کالبدی، اجتماعی- اقتصادی و جمعیتی)

مطالعه طرح های بالادست و مرتبط (طرح های موضعی و موضوعی) و بررسی نقش و جایگاه محله در آنها

مطالعات محیطی (عناصر و عوارض طبیعی و گسل) و محیط زیستی محله

مطالعات محیطی

جمع بندی و تحلیل نکات موثر بر طرح

مطالعات جمعیتی (شناسنامه جمعیتی ساکنین محله)

بررسی جمعیت، تراکم جمعیتی و تشخیص نحوه توزیع آن در محدوده

ویژگی های خانوار

ترکیب سنی و جنسی جمعیت محدوده

وضعیت سکونت

خوابگاهی یا دایمی بودن سکونت

مطالعات اجتماعی

بررسی قومیت، زبان و وضعیت مهاجرت ساکنان برحسب محل تولد و مدت اقامت و توزیع در محله

مشکلات اجتماعی و مناطق جرم خیز محدوده

نحوه گذران اوقات فراغت در بافت و بیرون بافت

تعیین ویژگی های بارز مثبت و منفی محدوده

شناسایی سازمان ها، نهادهاف تشکل ها و غیره

شناخت عناصر و روابط قدرت در میان

برقراری ارتباط با گروه های ذینفع و ذی نفوذ در محله

جمع بندی و تبیین نکات موثر بر طرح

مطالعات اقتصادی

برداشت تفصیلی و به هنگام سازی نوع مالکیت

برآورد کلی هزینه های خانوار

بررسی وضعیت سرپرست و اعضای خانوار

برآورد درآمد حاصل از اجاره بهای ماهیانه به تفکیک

بررسی میزان مالکیت خودرو در محله

بررسی قیمت اراضی و املاک به تفکیک قدمت

بررسی میزان و نوع سرمایه گذاری در ساخت واحد های مسکونی و تجاری نوساز

ارزیابی فقر و شناسایی موقعیت آن در محله

جمع بندی و تبیین نکات موثر بر طرح

مطالعات کالبدی

به هنگام سازی کاربری

مطالعه کاربری و سرانه و مقایسه آنها در محدوده طرح و حوزه فراگیر با سرانه های ملاک عمل

بررسی و مطالعه تاسیسات شهری در محدوده طرح و حوزه فراگیر

بررسی ضوابط، مقررات و محدودیت های ساخت و ساز (ملاک عمل و مقررات محلی) در منطقه شهرداری

محدوده طرح به تفکیک کاربری ها (شامل سطح اشغال و تراکم مجاز، ضوابط تامین پارکینگ و غیره)

بررسی و تدوین ضوابط ویژه محله

جمع بندی و تبیین نکات موثر بر طرح (درقالب جدول ونقشه های تحلیلی)

مطالعات حمل و نقل

بررسی سلسله مراتب شبکه معابر به تفکیک سواره و پیاده در محدوده طرح

تشخیص ساختارترافیکی شبکه معابر

تشخیص گره های ترافیکی و بررسی نوع و مقیاس عملکرد آنها

بررسی وضعیت پارک حاشیه ای و پارکینگ های عمومی در محدوده طرح

بررسی وضعیت و ظرفیت شبکه ها و پایانه های حمل و نقل عمومی در محدوده طرح

جمع بندی و تبیین نکات موثر بر طرح (در قالب جدول، نقشه و گراف تحلیلی)

مطالعات سیما و منظر شهری

تهیه کلیت سه بعدی محله در وضع موجود و بررسی نحوه ترکیب توده و فضا در آن

تشخیص نشانه ها و نقاط عطف و مکان های با هویت و خاطره انگیز

مطالعه و بررسی چشم انداز های طبیعی و مصنوع، منظره ها و نظرگاه ها

مطالعه و گونه شناسی میدان گاه ها، نقاط مکث و گذرها

بررسی تپولوژی مسکن

جمع بندی و تبیین نکات موثر بر طرح (در قالب جدول، نقشه و گراف تحلیلی)

مطالعات سازمان فضایی

تدقیق قلمرو (محدوده) طرح

مطالعه و تشخیص هسته (ها) یا محور(های) مرکزی محدوده و حوزه فراگیر

تشخیص استخوان بندی محدوده طرح در قالب شبکه اتصال دهنده کل های کوچک (سواره و پیاده)

تشخیص کوی ها و کل های کوچک در محدوده طرح

جمع بندی و تبیین نکات موثر بر طرح (در قالب جدول، نقشه و گراف تحلیلی)

جمع بندی، تحلیل مطالعات و تدوین اهداف عملیاتی

جمع بندی و تحلیل ویژگی های محدوده و تلفیق نکات بخشی موثر بر برنامه ریزی و طرح (در قالب نقشه های تلفیقی)

تشخیص و تحلیل عوامل اجتماعی و اقتصادی فرسودگی تدریجی بافت

تبیین چشم انداز طرح

تدوین اولویت بندی اهداف طرح، راهبردها و سیاست های اجرایی نوسازی

تعیین جمعیت و سرانه کاربری های پیشنهادی محله ومقایسه میزان سطوح و سرانه های موجود و پیشنهادی با حوزه فراگیر و سرانه های ملاک عمل

جلد دوم: مرحله دوم (طراحی)- طراحی سازمان فضایی

طراحی سازمان فضایی

کلیات

سازمان فضایی و چارچوب نظری ملاک عمل

تعریف قلمرو محله

عناصر اصلی استخوان بندی محله

اصول و معیارهای طراحی

مبانی واصول طراحی محلات شهری

کلیات و اهداف طرح محله باغ شاطر

سازمان فضایی پیشنهادی

ارایه گزینه ها

ارزیابی گزینه ها

انتخاب گزینه بهینه

پهنه بندی و ویژگی های سازمان فضایی پیشنهادی

نظام طرح پیشنهادی (کاربری ها، توزیع جمعیت و تراکم ساختمانی)

نظام کاربری ها

توزیع جمعیت

نظام تراکم ساختمانی

سطح اشعال، تراکم و زیربنای متوسط واحدهای مسکونی

سلسله مراتب دسترسی

حوزه فراگیر

حوزه مداخله

تعریف گذرهای اصلی پیاده در سطح محله

جلد سوم: مرحله دوم- طراحی سه بعدی بافت

جلد چهارم: سند هدایت سازمان فضایی محله باغ شاطر

بخش یکم: بازتعریف نقش محله و شکل سکونت در آن از جنبه اجتماعی و از نظر فرم کالبدی

مقدمه

بازتعریف نقش سکونت در افق طرح (چشم انداز)

باز تعریف محله

تبیین اصول طراحی شهری

بخش دوم: ارایه نقشه پیشنهادی ساختار فضایی و معرفی اقدامات اجرایی

ساختار فضایی پیشنهادی

فرمت الف: تحلیل هزینه – فایده آلترناتیو های سازمان فضایی

هزینه تملک اراضی

زیربنای ساختمان ها و زیرساخت های برنامه ریزی شده برای احداث (مترمربع)

برآورد هزینه ها به میلیون ریال (بدون محاسبه قیمت زمین)

درامد حاصل از تجمیع و فروش زمین

فرمت ب: خلاصه گزارش مرحله اول و سازمان فضایی پیشنهادی

معرفی اجمالی محدوده طرح و موقعیت آن در منطقه و ناحیه و تفسیم بندی محلات موجود

ارایه کلیات و جمع بندی ویژگی های محدوده در هر زمینه مطالعاتی

تلفیق مطالعات و تدوین برنامه های نوسازی

سازمان فضایی پیشنهادی

فرمت ج: مغایرت های طرح منظر شهری با طرح تفصیلی منطقه

گزارش تدقیق و جابجایی پهنه بندی

گزارش مغایرت جمعیت پذیری

گزارش مغایرت تراکم

گزارش مغایرت سرانه های خدماتی پیشنهادی با سرانه های خدماتی طرح تفصیلی

گزارش مغایرت شبکه معابر پیشنهادی ب اشبکه معابر طرح تفصیلی

 


دانلود بررسی طرح منظر شهری نواب جدیدشناسه محصول: 490885
موجود

دانلود بررسی طرح منظر شهری نواب جدید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 10000تومان

برچسب ها :

دانلود بررسی طرح منظر شهری نواب جدید

دانلود بررسی طرح منظر شهری نواب جدید

دانلود بررسی طرح منظر شهری نواب جدید در قالب pdf و در 148 صفحه و قابل کپی به word

سال‌ها است که طرح های معمول توسعه شهری یعنی طرح جامع و طرح تفصیلی به علت نقایص متعدد در زمینه های مختلف از تئوری و مبانی نظری گرفته تا روش شناسی، تکنیک‌ها، عدم پیش‌بینی ساز و کارهای اجرا و تحقق‌پذیری در کشورهای مبدع آنها، از دستور کار خارج شده است. ولی در کشور، به دلیل گوناگونی هنوز به قوت و قدرت خود از جایگاه مستحکم قانونی و ویژه‌ای برخوردار است. از جمله موارد ملموس ناکارامدی طرح‌های جامع و تفصیلی بحث نوسازی بافت‌های فرسوده است؛ به‌ طوری که ساز و کارهای معمول این طرح‌ها که برای بافت‌های متوسط شهری با شرایط خاصی قابل اجرا است، در بافت‌های فرسوده و تاریخی که شرایط کالبدی، اجتماعی و اقتصادی ویژه و پیچیده‌تری دارد، غیرقابل استفاده است

 در این بخش گزارش پروژه طرح منظر شهری جدید نواب که توسط گروه منظر و معماری شرکت آرتا ایشویل تدوین شده است برای دانلود قرار داده‌ شده است. این پروژه به فرمت PDF، اسلایدوار و در 148 اسلاید می‌باشد. در ذیل فهرست مطالب آن آورده شده است. 

 
فهرست مطالب:
•    سابقه موضوع پروژه نواب
•    مسائل طرح نوای
o    اقتصادی
o    اجتماعی
•    جمع‌بندی نقطه نظرات طرح‌های ارائه شده
o    طرح‌های فاز 3 و 4( نقش جهان پارس و شارستان)
•    طرح‌های بالادست
o    طرح جامع تهران 1385
o    نقش و جایگاه بزرگراه نواب در شهر
o    رویکرد سازما نوسازی در برخورد با ادامه پروژه
o    مسئولان طرح نواب
o    ماده 24
•    اهداف، سیاست‌ها و رویکرد طراحی
•    ویژگی های مسکن‌های جدید در پروژه نواب
•    اقدامات صورت گرفته در ارتباط با بسترسازی محدوده طرح
•    نحوه تامین بودجه
•    طرح موضوعی
•    عملیات عمرانی نواب
•    عناصر تشکیل‌دهنده سیمای محدوده
•    ویژگی‌های ساختاری محدوده
•    نقشه موقعیت محدوده
•    نحوه تصویب
•    جایگاه پروژه نواب در قلمروهای محتلف
o    نقیاس شهر
o    مقیاس منطقه شهری
o    محدوده بلافصل
•    جمع‌بندی
•    روند شکل‌گیری و اجرا
•    برنامه اقتصادی طرح
•    مشخصات فیزیکی طرح
•    بررسی سوابق شکل‌گیری پروژه ن نواب
•    زمینه‌ها، اهداف اولیه . الزامات اجرای پروژه در زمان احرا
•    برنامه‌ریزی اجرای پروژه
o    تعرف محدوده طرح
•    نقش بزرگراه نواب در سازمان فضایی شهر تهران
•    اطلاعات ساخت و ساز حاشیه نواب
•    مجتمع‌های ساختمانی حاشیه بزرگراه در فازهای اجرا شده
•    محدوده تملک پروژه نواب در بافت قدیم
•    متراژ واحدهای سکونتی در محدوده مطالاتی
•    هزینه‌های اجاریی پروژه نواب
•    ارزش معاملاتی مسکن در مجموعه نواب از شمال به جنوب
•    کیفیت محیط شهری و ویژگی‌های شهرسازی
o    محور بزرگراه نواب
o    برج‌های دو طرف بزرگراه
o    فضای پشت برج‌های نواب
o    توجه به فضاهای عمومی، فضاهای شهری و فضاهای قابل سکونت
•    عوامل طبیعی و زیست‌محیطی
•    هویت
•    نسبت و تناسبات انسانی
•    نتیجه‌گیری
•    ارزش‌های معماری و کیفیت بنا
•    بررسی تصویری نواب
•    فرصت‌های ناشی از استقرار
•    نمونه‌های پلان
o    مشاور آرکولوگ
o    مشاور نقش جهان پارس
o    مشاور شارستان
o    مشاور باوند
•    نمونه‌هی نما
o    بخشی از نمای بر شرقی بزرگراه – مشاور باوند
o    نمای غربی
o    ...
•    شمای کلی خط آسمان بدنه غربی بزرگراه
•    آنالیز نمونه‌ای از نمای بلوگ‌های مسکونی نواب
•    توزیع پراکنده فضای سبز
•    مشخصات بزرگراه نواب
•    جمع‌بندی
•    پایان‌نامه‌ها
•    گزارشات
•    کتاب‌ها
•    بررسی طرح نواب و عمار یاسر
•    فهرست منابع
 


پاورپوینت طرح تفصیلی منطقه 2 (فرحزاد)تهرانشناسه محصول: 483925
موجود

پاورپوینت طرح تفصیلی منطقه 2 (فرحزاد)تهران

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

قیمت : 14000تومان

برچسب ها :

پاورپوینت طرح تفصیلی منطقه 2 (فرحزاد)تهران

پاورپوینت طرح تفصیلی منطقه 2 (فرحزاد)تهران

پاورپوینت طرح تفصیلی منطقه 2 (فرحزاد)تهران

طرح تفصیلی منطقه ۲ تهران تهیه شده توسط مهندسین مشاور آرمانشهر به همراه ۱۰ جلد مطالعات طرح تفصیلی و گزارش اصلاحی آن به صورت پاورپوینت در 75 صفحه برای دانلود قرار داده شده است.

منطقه ۲ شهر تهران یکی از مناطق شمالیِ شهره ، که از جنوب به خیابان آزادی ، از شمال به محدوده قانونی شهر ، از شرق به بزرگراه چمران و مسیل درکه و از غرب به بزرگراه های اشرفی و جناح و مسیل فرحزاد ختم می شود . این منطقه ۴۷۶۳ هکتار مساحت و ۶۰۶۷۳۴ نفر جمعیت دارد .
این منطقه همچنین شامل ۱۴ محله می شود . ( محلاتی همچون آریاشهر ، طرشت ، برق آلستوم ، آزمایش ، …. )
طرح تفصیلی این منطقه توی سال ۱۳۸۲ توسط شرکت مهندسین مشاور سراوند تهیه شده است.

ده جلد مطالعات طرح تفصیلی منطقه ۲ تهران عبارتند از: کاربری زمین، سازمان فضایی و سیمای شهری، حمل و نقل و ترافیک، محیط زیست، جمعیتی و اقتصادی، مسکن، مالیه شهری، مدیریت شهری، طرح های بالادست، خلاصه مطالعات و جمع بندی، گزارش اصلاحی

فهرست مطالب گزارش طرح تفصیلی منطقه ۲ تهران :

ویژگی های منطقه (وضعیت موجود)

 • محدوده و وسعت
 • جمعیت
 • تقسیمات ( به تفکیک نواح ی و محلات برحسب محدوده ، وسعت و جمعیت)
 • پیشینه تغییرات محدوده و گسترش کالبدی
 • شاخص های اجتماعی – اقتصادی، کالبدی و… معرف منطقه
 • تحلیل وضعیت منطقه (SWOT) و مسایل اصلی

جایگاه منطقه در طرح جامع تهران ۱۳۸۵

 • چشم اندازهای طرح جامع و منطقه
 • اهداف توسعه طرح جامع و منطقه
 • راهبردهای توسعه طرح جامع و منطقه
 • جایگاه منطقه در سازمان فضایی طرح جامع

الگوی توسعه و سازمان فضایی منطقه

 • الگوی فضایی موجودمنطقه(سازمان فضایی منطقه وعناصراصلی آن)
 • الگوی توسعه منطقه و ارکان آن
 • سازمان فضایی پیشنهادی منطقه و عناصر اصلی آن
 • تقسیمات پیشنهادی منطقه (نواحی و محلات)
 • مراکز و محورها در سازمان فضایی پیشنهادی منطقه
 • هماهنگی الگوی توسعه منطقه با مناطق همجوار
 • جمعیت منطقه در افق طرح به تفکیک نواحی و محلات

شبکه معابر

 • اصول و مبانی نظام حرکت
 • مقایسه وضعیت موجود و آتی شبکه معابر منطقه
 • سطوح و نسبت اراضی اختصاص یافته به شبکه معابر و تاسیسات حمل و نقل
 • شبکه های حمل و نقل منطقه ۲

پهنه بندی استفاده از اراضی منطقه

 • مبانی و اصول پهنه بندی
 • ساختار پهنه بندی منطقه
 • مشخصات زیرپهنه ها
 • اراضی ذحیره توسعه و نوسازی شهری

کاربری ها و پهنه بندی استفاده از اراضی

 • مقایسه پهنه بندی با کاربری ها
 • کاربری ها و عملکردهای مجاز در پهنه ها
 • ابنیه و بافت های ارزشمند و تاریخی (محدوده و حریم آثار تاریخی باارزش)
 • کاربری های مهم و غیرقابل تغییر

خدمات

 • ساختار سلسله مراتب خدمات منطقه
 • برنامه تامین خدمات (به تفکیک فضای سبز و خدمات هفتگانه)
 • خدمات موجود و مورد نیاز به تفکیک محلات
 • کمبودهای خدماتی منطقه و نحوه تامین خدمات
 • نحوه تامین کمبودهای خدماتی و پوشش مراکز خدماتی منطقه

طرح های موضعی

 • عرصه های مداخله و ضرورت های آن
 • طرح های موضعی طرح جامع در منطقه ۲
 • طرح های موضعی پیشنهادی منطقه
 • مشخصات و شناسنامه طرح ها
 • اولویت بندی و تدقیق مراجع تهیه و تصویب طرح های موضعی
 • طرح های موضوعی منطقه ۲

بافت های فرسوده

 • مبانی و معیارهای تعیین محدوه بافت های فرسوده
 • محدوده بافت های فرسوده(بر اساس مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری و محدوده های پیشنهادی مشاور)
 • شیوه های مداخله
 • اولویت های مداخله
 • وضعیت آتی بافت های فرسوده

1 2

درباره ما

ایران کادو مرجع تخصصی فروش اینترنتی کالا در ایران است. گروه‏‏‌های مختلف کالا مانند کالای دیجیتال، لوازم خانگی، لوازم شخصی،سرمایشی و گرمایشی با تنوعی بی‌نظیر در ایران کادو عرضه می‏‏‏‌شوند. ایران کادو با در اختیار داشتن سهم عمده‏‌ای از بازار عرضه اینترنتی کالا در ایران با تنوعی بسیار بالا از برندهای مختلف، در همراهی مشتریان در فرآیند خرید و حفظ جایگاه بی‏‏‏‌طرفانه در میان آنها، نهایت تلاش خود را می‌‏‏کند. کاربران و مشتریان ایران کادو می‏‏‌توانند با حق انتخابی بسیار بالا و با دریافت اطلاعاتی کامل برای انتخاب درست کالای مورد نظر خود، وب سایت ایران کادو را بررسی کنند و با حداکثر اطمینان کالای خود را انتخاب و خرید کنند. همواره بهترین انتخاب و بهترین خدمات، شایسته مشتری ایران کادو است

تماس با ما

hiphpco@gmail.com

09394892100

پاسخگویی 24 ساعته در تمام ساعات روز

شبکه های اجتماعی

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید